kierownik: mgr Jolanta Sztuchlik
adres: 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, pok. nr 17
tel.: +48 33 851 38 44
faks.: +48 33 851 38 45
e-mail:  zbioryspecjalne(at)kc-cieszyn.pl

Pracownicy:
dr Renata Czyż
e-mail: czyz(at)kc-cieszyn.pl

mgr Agnieszka Laskowska
e-mail: laskowska(at)kc-cieszyn.pl

mgr Jolanta Sztuchlik
e-mail: sztuchlik(at)kc-cieszyn.pl

Dział odpowiada za:

 1. warunki przechowywania i bezpieczeństwo biblioteki Leopolda Jana Szersznika oraz następujących rodzajów zbiorów:
  a)   starych druków,
  b)   rękopisów,
  c)   dokumentów życia społecznego,
  d)   ikonografii,
  e)   kartografii;
 2. inwentaryzowanie i naukowe opracowanie powierzonych sobie zbiorów;
 3. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej;
 4. prowadzenie Czytelni Zbiorów Specjalnych i udostępnianie w jej ramach biblioteki Leopolda Jana Szersznika oraz następujących rodzajów zbiorów: starych druków, rękopisów, dokumentów życia społecznego, ikonografii i kartografii.