kierownik: mgr Małgorzata Szelong
adres: 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, pok. nr 12
tel.: +48 33 851 38 41
faks.: +48 33 851 38 45
e-mail:  gromadzenie(at)kc-cieszyn.pl

Pracownicy:

mgr Andrei Buinich
e-mail: buinich(at)kc-cieszyn.pl

mgr Halina Morawiec
e-mail: morawiec(at)kc-cieszyn.pl

mgr Małgorzata Szelong
e-mail: m.szelong(at)kc-cieszyn.pl

mgr Beata Tomica
e-mail: tomica(at)kc-cieszyn.pl

Dział odpowiada za:

  1. prawidłową realizację polityki gromadzenia zbiorów;
  2. prowadzenie akcesji wszystkich rodzajów zbiorów;
  3. warunki przechowywania i bezpieczeństwo druków zwartych i ciągłych wydanych po 1800 r. (za wyjątkiem obiektów wchodzących w skład biblioteki Leopolda Jana Szersznika), mikrofilmów oraz dokumentów elektronicznych;
  4. inwentaryzowanie i opracowywanie powierzonych sobie zbiorów;
  5. prowadzenie magazynu i obrotu drukami zbędnymi;
  6. prowadzenie Czytelni Ogólnej oraz udostępnianie w jej ramach druków zwartych i ciągłych wydanych po 1800 r. (za wyjątkiem obiektów wchodzących w skład biblioteki Leopolda Jana Szersznika), mikrofilmów oraz dokumentów elektronicznych, a także prowadzenie międzybibliotecznego udostępniania zbiorów;
  7. prowadzenie ośrodka informacyjno-bibliograficznego i dokumentacyjnego;
  8. upowszechnianie wiedzy o oferowanych przez Książnicę usługach bibliotecznych.