Publikacje Książnicy Cieszyńskiej można zamawiać pod adresem: Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, e-mail: administracja(at)kc-cieszyn.pl , tel.: +33 851 38 45.

Z problemów ochrony, konserwacji i rejestracji regionalnego dziedzictwa piśmienniczego / pod red. Idziego Panica. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 1994. – 112 s. ; 24 cm. – ISBN 83-902888-0-X

Szelong, Krzysztof: Książnica Cieszyńska / [tekst Krzysztof Szelong ; opisy bibliograficzne Jadwiga Picha, Jolanta Sztuchlik]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, [1995]. – 55 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 83-902888-1-8

Szelong, Krzysztof: Cieszyn Historical Library / [text Krzysztof Szelong ; bibliographical descriptions Jadwiga Picha, Jolanta Sztuchlik ; translation Małgorzata Danel]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, [1995]. – 55 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 83-902888-3-4

Szelong, Krzysztof: Haus des Teschner Buches / [Text Krzysztof Szelong ; bibliographische Beschreibung Jadwiga Picha, Jolanta Sztuchlik ; Übersetzung Leon Miękina]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, [1995]. – 55 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 83-902888-2-6

Ogólnopolskie seminarium i warsztaty na temat ochrony zbiorów zabytkowych w regionie : Cieszyn 20-22 września 1995 : materiały / [red. Barbara Bieńkowska, Alicja Nowicka] ; Książnica Cieszyńska, Dom Narodowy w Cieszynie. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 1995. – 86 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 83-902888-4-2

Ciompa-Wucka, Grażyna: Zabytkowe biblioteki Cieszyna : wystawa : Galeria Książnicy Cieszyńskiej Cieszyn Rynek 18, 28.X.-17.XII.1996 = Historické knihovny v Těšíně : výstava = Die altertümlichen Büchersam­mlungen in Teschen : Ausstellung / [teksty Grażyna Ciompa-Wucka, Janusz Spyra, Krzysztof Szelong ; opisy bibliograficzne Jadwiga Picha, Anna Rusnok, Jolanta Sztuchlik ; tł. na jęz. niem. Leon Miękina, tł. na jęz. czes. Danuta Branna]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 1996. – 24 s. : il. ; 29 cm. – ISBN 83-902888-5-0

Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle śląskim : rola kulturowa i przedmiot badań = Historické knižní fondy Těšína ma pozadí slezském : kulturní úloha a předmět výzkumu  = Teschner historische Büchersammlungen vor schlesischem Hintergrund : kulturbildende Rolle und Forschungsgegenstand = Historical book collections against the Silesian background : cultural role and subject matter of research / pod red. Ryszarda Gładkiewicza ; Książnica Cieszyńska, Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 1997. – 194 s. ; 24 cm. – ISBN 83-902888-6-9

Ks. Leopold Jan Szersznik znany i nieznany : materiały z konferencji naukowej, Cieszyn, 6 – 7 listopada 1997 / [red. Hanna Łaskarzewska i Anežka Bad’urová] ; Książnica Cieszyńska, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Pracownia Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych Biblioteki Narodowej. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Zarząd Główny, 1998. – 204 s. ; 24 cm. –ISBN 83-902888-7-7

Kawulok, Aleksandra: Bibliografia zawartości Kalendarza Cieszyńskiego za lata 1985-2000 / oprac. Aleksandra Kawulok ; red. Małgorzata Szelong ; Centrum Wiedzy o Regionie im. Ludwika Brożka przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Książnicy Cieszyńskiej. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska : Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Zarząd Główny, 2000. – V, 72 s. ; 24 cm. – ISBN 83-914-331-2-9 (KC). – ISBN 83-88271-05-9 (ZG MZC)

Król, Stefan: Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za rok 1996 / oprac. Stefan Król ; red. Małgorzata Szelong ; Książnica Cieszyńska. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2000. – XIII, 115 s. ; 21 cm. – ISBN 83902888-9-3

Szelong, Krzysztof: Książnica Cieszyńska w nowej siedzibie / [tekst Krzysztof Szelong]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska , [2000]. – Harmonijka ([8] s.) : il. ; 29 cm + [1] k. ulotka informacyjna. – ISBN 83-914331-0-2

Szelong, Krzysztof: Cieszyn’s Historical Library in new premises / [text Krzysztof Szelong ; English translation Małgorzata Szelong ; English editing Richard F. Bradford]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, [2000]. – Harmonijka ([8] s.) : il. ; 29 cm + [1] k. ulotka informacyjna. – ISBN 83-914331-1-0

Duchowe źródła kultury cieszyńskiej : katalog wystawy / [red. Krzysztof Szelong, Małgorzata Szelong ; wstęp Anna Rusnok ; opisy katalogowe Stefan Król i in.]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska : Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej , 2001. -164 s. ; 21 cm. – ISBN 83-914331-3-7 (KC). – ISBN 83-88271-10-5 (ZG MZC)

Książka – biblioteka – szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego : materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4-5 listopada 1999 / pod red. Janusza Spyry ; Książnica Cieszyńska, Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Społeczny Komitet Budowy Pomnika ks. Leopolda Jana Szersznika. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska : Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, 2001. – 400 s. ; 25 cm. – ISBN 83-902888-8-5 (KC). – ISBN 83-88271-09-1 (ZG MZC)

Król, Stefan: Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za lata 1997-1999 / oprac. Stefan Król ; red. Małgorzata Szelong ; Książnica Cieszyńska. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska : Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, 2002. – XIV, 256 s. ; 25 cm. – ISBN 83-914331-5-3 (KC). – ISBN 83-88271-18-0 (ZG MZC)

Szelong, Małgorzata: Bibliografia książki cieszyńskiej 1990-2001 / oprac. Małgorzata Szelong ; Książnica Cieszyńska. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2002. – XI, 148 s. ; 25 cm. – ISBN 83-914331-4-5

Szersznik, Leopold Jan: Materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty księstwa cieszyńskiego / Leopold Jan Szersznik ; wydał Wacław Gojniczek. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2004. – 391 s. : il. ; 25 cm. – (Bibliotheca Tessinensis. Seria Polonica ; 1). – Numeracja serii gł.: 1. – ISBN 83-914331-6-1

NAKŁAD WYCZERPANY

Król, Stefan: Z dziejów cieszyńskich oficyn drukarskich (1806-1945) / [tekst Stefan Król, Małgorzata Szelong, Małgorzata Śliż]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2006. – [16] s. : il. ; 23 cm + Gwiazdka Cieszyńska : pismo dla nauki, umiejętności, przemysłu i zabawy. – R. 1852, nr 1. – 16 s. ; 21 cm. – Tyt. obwoluty: Czarna sztuka : 200 lat drukarstwa w Cieszynie. – ISBN 83-914331-7-X

Kaufmann, Aloys: Gedenkbuch der Stadt Teschen / Aloys Kaufmann ; hrsg. und kommentiert von Ingeborg Buchholz-Johanek ; unter Mitwirkung von Janusz Spyra. T. 1-3. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2007. – 3 t. (431 ; 415 ; 447 s.) ; 25 cm. – (Bibliotheca Tessinensis. Series Polonica ; 2). – Numeracja serii gł.: 4. – ISBN 978-83-914331-8-8

Kronikarz a historyk : atuty i słabości regionalnej historiografii : materiały z konferencji naukowej, Cieszyn 20-21 września 2007. [Dokument elektroniczny] / pod red. Janusza Spyry. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2007. – Tryb dostępu: https://www.kc-cieszyn.pl/biblioteka/strony/e-book.pdf. – ISBN 978-83-914331-9-5

Śliż, Małgorzata: Źródła do dziejów Cieszyna : z tajemnic warsztatu historyka regionalisty / [tekst Małgorzata Śliż]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2007. – 14 s. : il. ; 24 cm

Kleczek, Krzysztof: W drodze do Ziemi Obiecanej : cieszyńscy Polacy w latach 1848-1918 / [tekst Krzysztof Kleczek, Anna Rusnok]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2008. – 19 s. : il. ; 21 cm

Szymeczek, Józef: Augsburski Kościół Ewangelicki w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 1945-1950 / Józef Szymeczek. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska ; [Czeski Cieszyn] : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2008. – 183 s. : il. ; 25 cm. – ISBN 978-83-927052-0-8 (KC). – ISBN 978-80-903673-8-8 (KP w RC)

Hollender, Henryk: Miasto książek : popularny przewodnik po cieszyńskich zbiorach bibliotecznych i archiwalnych / Henryk Hollender ; [red. nauk. Anna Rusnok]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2010. – 119 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-927052-1-5

Hollender, Henryk: A town of books : a popular guidebook to Cieszyn’s library and archive collections / Henryk Hollender ; [academic editor Anna Rusnok ; translation Arkadiusz Belczyk]. -Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2010. – 119 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-927052-2-2

Między teorią a praktyką : ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach : materiały z konferencji naukowej, Cieszyn 3-5 marca 2010. [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Anna Czajka, Remigiusz Lis. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2010. – Tryb dostępu: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id18453&dirids=1. – ISBN 978-83-927052-3-9

Rusnok, Anna: Książki, które stworzyły Europę / [tekst Krzysztof Kleczek, Anna Rusnok]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2010. – [4] s. : il. ; 21 cm

Studia z dziejów kultury piśmienniczej na Śląsku Cieszyńskim. [Dokument elektroniczny] / [red. nauk. Karel Müller, Janusz Spyra]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2010. – Tryb dostępu: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id21341&dirids=1. – ISBN 978-83-927052-5-3

Szelong, Krzysztof: Projekt “Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” / [tekst Krzysztof Szelong ; współpraca Marcin Gabryś, Maksymilian Kapalski, Maksymilian Kuśka, Anna Machej]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2010. – 32 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-927052-4-6

Szelong, Krzysztof: The preservation and restoration of Cieszyn’s written heritage / [written by Krzysztof Szelong ; with the help of Marcin Gabryś, Maksymilian Kapalski, Maksymilian Kuśka and Anna Machej ; translation David French]. -Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2010. – 32 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-927052-8-4

Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych : praca zbiorowa / pod red. Idziego Panica. T. 1, Dzieje Cieszyna od zarania do schyłku średniowiecza (1528) / Idzi Panic ; przy współpracy Bogusława Czechowicza, Aleksandra Dordy, Zofii Jagosz-Zarzyckiej, Wiesława Kusia, Bożeny Małachowskiej i Janusza Spyry. T. 2, Cieszyn w czasach nowożytnych 1528-1848 / Wacław Gojniczek, Janusz Spyra ; przy współpracy Marzeny Bogus, Jerzego Gorzelika i Ireny Kwaśny. T. 3, Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej / Marzena Bogus, Łucja Dawid, Wacław Gojniczek, Stefan Król, Irena Kwaśny, Michael Morys-Twarowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Janusz Spyra. – Wyd. 2. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2010. – 3 t. (408 s., [16] s. tabl. ; 474 s., [16] s. tabl. ; 775 s., [16] s. tabl.) ; 25 cm. – ISBN 978-83-927052-6-0
NAKŁAD WYCZERPANY

Zaolzie. Mapa turystyczna / oprac. mapy i tekstu Kazimierz Gajdzica ; współpr. Czesław Kraina ; podkłady mapowe SHOCart ; Książnica Cieszyńska. – Cieszyn: Książnica Cieszyńska, 2012. – wyd. 1 ; skala 1 : 70000 ; format 960 x 660 mm ; złoż. 220 x 120 mm. – ISBN 978-83-927052-7-7

 

Szelong, Małgorzata: Katalog nabytków z Donacji imienia Zbigniewa Michejdy w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej 2003-2013 / [oprac. katalogu Małgorzata Szelong ; koncepcja i opracowanie red. Barbara Michejda-Pinno]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2013. – 183 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-927052-9-1

Malo  invidiam quam misericordiam : wybór pism i dokumentów dotyczących Leopolda Jana Szersznika / wydali Janusz Spyra i Grzegorz Chromik. –   Cieszyn : Książnica Cieszyńska,  2014. – 615 s. : il. ; 25 cm + Reprodukcje oryginalnych dokumentów (CD ROM). – (Bibliotheca Tessinensis. Series Polonica ; 3). – Numeracja serii gł.: 6. – ISBN 978-83-940832-0-5

Cinciała, Andrzej: Dziennik 1846-1853 / Andrzej Cinciała ; wydała Marzena Bogus. Cz. 1-2. –   Cieszyn : Książnica Cieszyńska,  2015. – 2 wol. (447 s. ; s. 457-927) : il. ; 25 cm + Reprodukcje oryginalnych dokumentów (CD ROM). – (Bibliotheca Tessinensis. Series Polonica ; 4). – Numeracja serii gł.: 7.. – ISBN 978-83-940832-1-2 (cz. 1). – ISBN 978-83-940832-2-9 (cz. 2). – ISBN 978-83-940832-3-6 (całość);

Protokoły  posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego : (1918-1920). Cz. 1 / wydali Edward Długajczyk i Miłosz Skrzypek. Cz. 2 : Dokumenty dodatkowe / wydał Miłosz Skrzypek. –   Cieszyn : Książnica Cieszyńska,  2016. – 2 t. (524 ; 414 s.) : il. ; 25 cm + Reprodukcje oryginalnych dokumentów (CD ROM). – (Bibliotheca Tessinensis ; 8. Series Polonica ; 5). – 28 publikacja Książnicy Cieszyńskiej. – Bibliogr. s. 337-356 (t. 2). – Indeksy. – ISBN 978-83-940832-4-3