Multimedialna prezentacja “Cieszyńskie rody. Buzkowie” umożliwia zapoznanie się z noszącą ten sam tytuł wystawą, która w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej otwarta była w 2006 r. Prezentacja, zawierająca drzewa genealogiczne poszczególnych gałęzi rodu Buzków, zwięzłe omówienie dziejów rodziny, a także biogramy kilkudziesięciu jego przedstawicieli, zilustrowana została setkami reprodukcji przedstawiających związane z historią rodu dokumenty, listy, publikacje oraz fotografie. Dodatkowo wzbogacają ją zdjęcia z rodzinnych zjazdów oraz nagrywane w ich trakcie materiały video. Jej muzyczną oprawę stanowią utwory pochodzące z płyty “50 lat Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej”.