Od października 2019 r. w Książnicy Cieszyńskiej odbywały się comiesięczne, prowadzone przez dr. Artura Lewandowskiego i przebiegające zgodnie z jego autorskim programem spotkania Akademii Filozoficznej. Celem Akademii było wyposażenie Słuchaczy w elementarne kompetencje filozoficzne, takie jak: umiejętność interpretacji tekstu filozoficznego, znajomość podstawowych pojęć filozoficznych oraz narzędzi logicznej argumentacji, przyswojenie niezbędnych informacji na temat życia i poglądów najwybitniejszych myślicieli w dziejach ludzkości czy wiedza o problematyce poszczególnych dziedzin filozofii. Umiejętności te pozwolić miałyby na dalszą – samodzielną i poszerzoną – kontynuację lektur filozoficznych i indywidualne już zgłębianie problematyki filozoficznej. Zważywszy, iż organizatorem Akademii jest Książnica Cieszyńska a warsztaty przebiegają w jej siedzibie, program zajęć wzbogacony został o prezentację zachowanych w zbiorach biblioteki zabytkowych, pochodzących z okresu od XV w., cennych i rzadkich wydań arcydzieł filozoficznych. Prócz wiedzy filologicznej, Uczestnicy spotkań zyskali więc okazję, aby poszerzyć także swoją wiedzę za zakresu bibliologii.

W sumie do lutego 2020 r. odbyło się pięć spotkań. Niestety, kiedy zajęcia Akademii Filozoficznej dotarły do półmetka, na skutek wprowadzenia w Polsce staniu zagrożenia epidemicznego musiały zostać zawieszone. Co oczywiste, natychmiast, gdy stanie się to możliwe, Akademia wznowi swoją działalność, a wszyscy jej Słuchacze ponownie zaproszeni zostaną do Książnicy Cieszyńskiej. Tymczasem jednak, aby zachować ciągłość i utrwalić zyskaną wiedzę, proponujemy Państwu kontynuację zajęć w Internecie. Gorąco zachęcamy do śledzenia strony internetowej Książnicy Cieszyńskiej, w której zakładce pn. “Silva rerum” stopniowo zamieszczane będą materiały umożliwiające Państwu samodzielne studiowanie przedstawianej na wykładach problematyki filozoficznej. Wśród przygotowywanych materiałów znajdą Państwo zarówno repetytoria, które zawierać będą syntetyczne zestawienia najważniejszych informacji o koncepcjach filozoficznych omawianych w trakcie zajęć, nagrania video z dotychczasowych spotkań Akademii, teksty źródłowe wraz z kluczowymi pytaniami, interaktywne quizy dla osób pragnących samodzielnie sprawdzić zdobytą wiedzę filozoficzną, a także dalsze informacje o cymeliach filozoficznych znajdujących się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej. Materiały będą pojawiać się na stronie internetowej Książnicy w kolejności chronologicznej, a każdy z nich dotyczyć będzie problematyki kolejnego wykładu. Poniżej zamieszczane będą linki do materiałów odnoszących się do wszystkich zrealizowanych dotąd zajęć Akademii Filozoficznej (w miarę ich publikacji):

AKADEMIA FILOZOFICZNA – materiały pomocnicze


Wykład I: Dzieje filozofii przedplatońskiej

Wykład II: Idealizm platoński jako pierwszy system filozoficzny w dziejach

Wykład III: Arystoteles – od krytyki Platona do systemu realizmu

Wykład IV: Św. Augustyn – mistrz Ojców Kościoła

Wykład V: System św. Tomasza z Akwinu jako synteza wiedzy średniowiecznej

Wykład VI: Kartezjusz – racjonalizm i narodziny nowoczesności