„Dobroduszne bokobrody Franciszka Józefa” – Rzecz o Karolu Ludwiku Konińskim i jego „Kartkach z dziejów polskości Śląska Cieszyńskiego

„[…] mały ten kraik jest źródłem wzruszeń turystycznych miłych i intymnych, a częściowo poniekąd «egzotycznych». Horyzonty zamknięte łukami łagodnych gór, porosłych starymi borami i lasami (jak wspaniale powykręcane buki na stokach Czantorii!), częsty jeszcze strój ludowy, umiarkowany w kolorach u ewangelickiej ludności, wesoło jaskrawy u katolików w Istebnej, strój dodający...

Bogumił Hoff (1826-1894) – w 130. rocznicę śmierci „odkrywcy” Wisły

Syn pastora Ludwiga Johannesa Christiana Hoffa, Bogumił Hoff, agronom, rysownik, literat i etnograf amator, po raz pierwszy przybył do Wisły 1882 roku. Od razu uległ czarowi wsi „na Wisłach” i postanowił przyjeżdżać każdego lata na wypoczynek. W 1885 roku opublikował w „Tygodniku Ilustrowanym” relację ze swej wycieczki do źródeł Wisły....

15 lat obecności cieszyńskich zbiorów w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Przed 15 laty, 26 stycznia 2009 r. nastąpiło zawarcie porozumienia, na mocy którego Książnica Cieszyńska dołączyła do grona instytucji współtworzących Śląska Biblioteka Cyfrowa. Podpisanie tego dokumentu otworzyło przed Książnicą możliwość włączenia swoich zasobów cyfrowych do ogólnopolskiej, a niedługo potem – także europejskiej sieci bibliotek cyfrowych (Europeana). Akt ten, przebiegający w...

Wykład VIII: John Locke
– ojciec nowożytnego empiryzmu

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym zestawem materiałów edukacyjnych związanych z tematyką ósmego wykładu Akademii Filozoficznej, który w całości poświęcony był omówieniu najważniejszych wątków filozoficznego systemu Johna Locke’a – twórcy nowożytnego empiryzmu, jednego z czołowych teoretyków nowożytnego liberalizmu oraz myśliciela, który w największym stopniu przyczynił się do powstania filozofii Oświecenia...

Książnica Szersznikowi

14 stycznia 2024 r. minęła 210 rocznica śmierci ks. Leopolda Jana Szersznika, jednej z najwybitniejszych postaci w dziejach Cieszyna. Jego aktywność odcisnęła trwały ślad w historii miasta, do czasów współczesnych rzutując na jego kierunki rozwojowe, a pozostawiony przezeń dorobek stanowi niezwykle istotny, a ze względu na swoją specyfikę zarazem wyjątkowy...

Cześć Karwinie

 Stało się, jak wszyscy przewidywali. Czesi bez wypowiedzenia wojny wszczęli walkę o Śląsk. Kiedy dopołudnia kilku czeskich oficerów, przebranych za oficerów aljanckich, odgrywało płaską komedję przed Radą Narodową, że żądają w imieniu koalicji wycofania się załóg polskich poza Białkę, i kiedy generał Latinik zwracał się telefonicznie do Ministerstwa wojny w Warszawie...

Odwiedziny w “Lecznicy dusz”

„Szedł raźno, rozwiewając poły długiej rewerendy. [...] W wąskiej uliczce, przylepiony do pojezuickiego kościoła stał piętrowy dom surowy i prosty. Jedyną ozdobą i urozmaiceniem skąpej fasady był kuty w kamieniu napis grecki: Lekarstwo duszy. Ksiądz Brzóska uśmiechnął się do tego napisu i wszedł z rozmachem na schody. Były dość mroczne,...

Mitteleuropa

Wśród książek, które zachowały się w Książnicy Cieszyńskiej, a uznawane są za fundamentalne w dziejach Polski i Europy, szczególne miejsce zajmuje wydane w 1915 r. w Berlinie polityczne dzieło pt. „Mitteleuropa” („Europa Środkowa”). Książka, która w krótkim czasie rozeszła się w 100 tysiącach egzemplarzy, zyskała w krajach niemieckich status prawdziwego...

„Rozmaitości śląskie” z Cieszyna

Początków polskiej folklorystyki upatrywać należy w epoce romantyzmu. Zainteresowanie schedą materialną oraz duchową kultury ludowej wiązano pośrednio z realizacją ideologii narodowowyzwoleńczej. Podobnie na Śląsku, zainteresowanie folklorem stanowiło sygnał dojrzewania narodowego. Chcąc przeciwstawić własną odrębność, początkowo etniczną, a z biegiem czasu narodową, podejmowano próby zachowania i ocalenia, własnego, indywidualnego, dorobku intelektualnego...

Najcenniejsze bohemica z księgozbioru Leopolda Jana Szersznika
Bohuslav Balbín – Epitome Historica Rerum Bohemicarum – Praga, 1677

Bohemica to dokumenty spełniające jedno lub kilka z poniższych kryteriów. Mogą to być dzieła pisane lub drukowane po czesku, napisane przez czeskich autorów, wydane na terenie czeskich ziem lub dotyczące problematyki związanej z tym krajem. Sporą grupę takich materiałów można znaleźć w księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika, w którym szczególne miejsce...