INFORMATOR O LEKCJACH BIBLIOTECZNYCH

Książnica Cieszyńska zaprasza do udziału w lekcjach bibliotecznych poświęconych dziejom książki, kulturze piśmienniczej i historii Śląska Cieszyńskiego. Lekcje mają charakter wykładów i pogadanek ilustrowanych pokazami multimedialnymi oraz demonstracjami praktycznego korzystania ze zbiorów. Urozmaicenie lekcji prezentacją oryginalnych starych druków i rękopisów ze zbiorów Książnicy jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym bibliotekarzem.

Lekcje odbywają się w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie. Udział w lekcji wymaga wcześniejszego uzgodnienia jej terminu z bibliotekarzem prowadzącym. Lekcje trwają ok. 45 minut i dotyczą tematyki określonej w poniższym programie. Na specjalne życzenie Książnica zorganizować może również lekcje poświęcone innym zagadnieniom, wiążącym się z profilem jej zbiorów.

Lekcje organizowane są zgodnie z Regulaminem imprez Książnicy Cieszyńskiej. Wysokość należności za lekcje i warsztaty oraz bilety wstępu na organizowane przez Ksiąznicę Cieszyńską wystawy określa cennik, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 06/2022 dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 10 czerwca 2022 r.

 

Program lekcji

TEMAT
PROWADZENIE
UWAGI
Blok 1: Kurs historii książki
Książka w starożytności
Jolanta Sztuchlik tel. 33 85-13-844
Systematyczny kurs wiedzy o historii książki i literatury adresowany głownie do uczniów gimnazjów i szkół średnich.
Po jego ukończeniu Uczestnikom zajęć wystawiane będą indywidualne
Certyfikaty młodego bibliologa, a Opiekun grupy otrzyma świadectwo zorganizowania kursu z dziedziny historii książki.

Liczba Uczestników jednej lekcji nie powinna przekraczać 30.
Książka średniowieczna
Jolanta Sztuchlik tel. 33 85-13-844
Książka renesansowa
dr Aleksandra Golik-Prus
tel. 33 85-13-843
Książka barokowa
dr Aleksandra Golik-Prus
tel. 33 85-13-843
Książka oświeceniowa
dr Aleksandra Golik-Prus
tel. 33 85-13-843
Książka epoki romantyzmu
Halina Morawiec tel. 33 85-13-841
Książka epoki pozytywizmu
Halina Morawiec tel. 33 85-13-841
Blok 2: Wybrane zagadnienia bibliotekarstwa i bibliofilstwa
Od rękopisu do CD-ROMU – czyli gawędy o dawnej i nowej książce.
Lekcja prezentuje historię książki od czasów najdawniejszych do współczesności. Rozwój pisma, materiałów pisarskich, wynalazek druku jako czynniki warunkujące ewolucję formy książki.
Jolanta Sztuchlik tel. 33 85-13-844
Lekcje adresowane do uczniów w różnym wieku.
Ich program może być dowolnie konstruowany przez Opiekunów grup szkolnych. Udział w co najmniej pięciu lekcjach uprawnia ich Uczestników do otrzymania indywidualnych
Certyfikatów młodego znawcy dawnej książki, a Opiekunowi grupy wystawione zostanie w takim przypadku świadectwo zorganizowania zajęć z dziedziny kultury książki
Od kamienia i tabliczki drewnianej do tabliczki glinianej
Warsztaty, podczas których uczestnicy otrzymają możliwość pisania hieroglifami lub alfabetem łacińskim na woskowej tabliczce, a następnie samodzielnego wykonania glinianej tabliczki i zapisania jej pismem klinowym..
Jolanta Sztuchlik
tel. 33 85-13-844
Ks. Leopold Jan Szersznik i jego biblioteka
Życie i dzieło jednego z najwybitniejszych obywateli Cieszyna.
Witold Kożdoń
tel. 33 85-13-841
„Habent sua fata libelli” – losy książek i ich właścicieli
O znakach własnościowych umieszczanych w książkach i o tym jak wiele można się z nich dowiedzieć.
dr Aleksandra Golik-Prus
tel. 33 85-13-843
Dawne zdobnictwo książkowe
Książka jako dzieło sztuki – rodzaje i techniki wykonywania opraw i ilustracji.
dr Aleksandra Golik-Prus
tel. 33 85-13-843
„Koń jaki jest każdy widzi” czyli wydawnictwa encyklopedyczne od starożytności do współczesności
O sztuce skutecznego informowania – Sposoby porządkowania i upowszechniania informacji przed powstaniem internetu.
Halina Morawiec tel. 33 85-13-841
Historia Książnicy Cieszyńskiej
Historia najmłodszej biblioteki na Śląsku Cieszyńskim o najstarszych i najcenniejszych zbiorach
Witold Kożdoń
tel. 33 85-13-841
Zbiory specjalne w bibliotekach – czym są i jak należy je opracowywać i udostępniać?
Czy książka wydana np. w 1897 roku to starodruk? Czy rękopis musi być napisany ręcznie? Co to jest DŻS? – Podczas lekcji padną odpowiedzi nie tylko na te pytania
Jolanta Sztuchlik tel. 33 85-13-844
Bibliografie, katalogi, kartoteki i bazy danych, czyli jak korzystać ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej*
Vademecum początkującego czytelnika biblioteki naukowej – przydatne nie tylko dla korzystających z Książnicy Cieszyńskiej

* W lekcji mogą brać udział tylko uczniowie starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich w grupach nie większych niż 15 osób.
Halina Morawiec tel. 33 85-13-841
Konserwacja dawnej książki**
Wizyta w pracowni konserwatorskiej, w której uczestnicy lekcji mogą zobaczyć urządzenia, narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie konserwacji oraz zapoznać się z jej poszczególnymi etapami.

** W lekcjach – odbywających się tylko w pierwsze czwartki miesiąca – mogą brać udział wyłącznie uczniowie starszych klas szkół podstawowych i szkól średnich w grupach nie większych niż 10 osób.
Łucja Brzeżycka tel. 33 85-13-847
W świecie cieszyńskiej baśni
Zajęcia, które zabierają dzieci i młodzież do świata cieszyńskich legend i baśni. Uczestnicy będą mieli okazję podzielić się wiedzą na temat baśni, usłyszeć legendy związane ze Śląskiem Cieszyńskim, a także narysować bohaterów wybranych opowieści.
Beata Tomica tel. 33 851 38 42