Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46
43-400 Cieszyn
tel.: +33 851 3841
faks: +33 851 3845

email: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

Dyrektor
tel.: +33 851 38 40
faks.: +33 851 38 45
email: k.szelong@kc-cieszyn.pl

Sekcja Finansowo-Księgowa
tel/faks: +33 851 38 45
email: ksiegowosc@kc-cieszyn.pl

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
tel/faks:. +33 851 38 45
email: administracja@kc-cieszyn.pl

Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów
tel.: +33 851 38 47, +33 851 38 46
faks:. +33 851 38 45
email: konserwacja@kc-cieszyn.pl

Czytelnia Ogólna
tel.: +33 851 38 42
faks.: +33 851 38 45
email: gromadzenie@kc-cieszyn.pl

Dział Gromadzenia, Opracowania
i Udostępniania Zbiorów

tel.: +33 851 38 41
faks.: +33 851 38 45
email: gromadzenie@kc-cieszyn.pl

Czytelnia Zbiorów Specjalnych
tel.: +33 851 38 43
faks.: +33 851 38 45
email: zbioryspecjalne@kc-cieszyn.pl

Dział Zbiorów Specjalnych
tel.: +33 851 38 43
faks.: +33 851 38 45
email: zbioryspecjalne@kc-cieszyn.pl

Galeria
tel.: +33 851 38 41
faks.: +33 851 38 45
email: gromadzenie@kc-cieszyn.pl