Adres:
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, pok. nr 17
tel.: +48 33 851 38 43
faks.: +48 33 851 38 45
email:  zbioryspecjalne(at)kc-cieszyn.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela i święta
nieczynne
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
nieczynne
nieczynne

 

Wyposażenie:

  • cztery miejsca przy stolikach,
  • jedno stanowisko komputerowe,
  • katalogi i inwentarze zbiorów specjalnych,
  • księgozbiór podręczny.

 

Zbiory udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych:

  • rękopisy, stare druki, zbiory ikonograficzne, zbiory kartograficzne oraz dokumenty życia społecznego,
  • księgozbiór podręczny Działu Zbiorów Specjalnych.

Zasady udostępniania:
udostępnianie odbywa się na podstawie wypełnionych rewersów oraz karty bibliotecznej, którą uzyskać można w Czytelni Ogólnej   po przedłożeniu stosownych dokumentów i podpisaniu deklaracji o przestrzeganiu „Regulaminu korzystania ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” . Dokumenty szczególnie cenne, źle zachowane oraz rękopisy i inne materiały zastrzeżone udostępniane są za zgodą dyrektora Książnicy Cieszyńskiej. Te same zasady dotyczą korzystania z księgozbioru podręcznego (i/lub dokumentacji katalogowej i inwentarzowej). Czytelnik nie ma samodzielnego dostępu do księgozbioru podręcznego; wchodzące w jego skład dzieła należy zamawiać na ogólnych zasadach.. W wyjątkowych wypadkach, za pisemną zgodą dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, zbiory specjalne mogą zostać udostępnione w Czytelni Ogólnej.

Szczegółowych informacji na temat zawartości zbiorów specjalnych oraz ich udostępniania udzielają pracownicy Działu Zbiorów Specjalnych  w godzinach pracy działu (pon. – pt. 07.00 – 15.00).