KS „Siła” Trzyniec i początki polskiego futbolu na Zaolziu

Piłka nożna była dla młodzieży nowym, atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu, skutecznie pomagała w walce z nudą i alkoholizmem.

Najpopularniejszym sportem na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym była piłka nożna. Choć w futbol grano tu jeszcze przed I wojną światową, to sport ten był wtedy uprawiany przede wszystkim w większych miastach przez wąskie grupy dobrze sytuowanej młodzieży. Do spopularyzowania piłki nożnej przyczynili się żołnierze włoscy w czasie I wojny światowej oraz w 1920 r., kiedy stacjonowali na Śląsku Cieszyńskim w charakterze wojsk alianckich.

 

Futbolowa gorączka dotarła także do Trzyńca, gdzie już od 1908 r. istniało polskie Stowarzyszenie Robotnicze Oświatowo-Gimnastyczne „Siła”. Jak pisze Józef Pollak w publikacji jubileuszowej „Trzydzieści lat “Siły” 1908-1930”:

[…] Gorączka ,,kopania” zaraziła młodzież nie tylko i w miastach, lecz i na wsi. W obawie przed utratą członków postanowiły większe Koła ,,Siły” powołać do życia swe własne kluby sportowe.

Jednym z takich pierwszych, polskich klubów piłkarskich na Śląsku Cieszyńskim był Polski Klub Sportowy „Siła” Trzyniec, założony 28 lipca 1920 r. Po podziale Śląska Cieszyńskiego w lipcu 1920 r. należał on do Polskiego Związku Klubów Sportowych w Czechosłowacji. Klub, dzięki pomocy dyrekcji trzynieckiej huty, współpracy z niemieckim klubem DSV Trzynietz i wsparciu Robotniczego Stowarzyszenia Spożywców wybudował w 1921 r. boisko piłkarskie.

W 1935 roku „Siła” Trzyniec odniosła duży sukces, awansując do 1 klasy Cieszyńskiej Żupy Footballowej mimo, że musiała zmagać się nie tylko z rywalami na boisku, ale i czeskimi działaczami, czy stronniczymi sędziami, jak miało to miejsce w przypadku przegranego meczu z SK Karvinną (2:5)

[…] Mistrzowskie zawody, rozegrane w Karwinie, przegrała „Siła” niezasłużenie. Byla drużyną lepszą, zgraną technicznie i sportowo wychowaną. Czeskiemu klubowi zależało na wygranej, bo od tego był zależny postęp do klasy I. Tego był świadomy sędzia czeski, który sam był członkiem SK. Karvinna i właściwe zawody wygrał. Karwińscy grali nieraz brutalnie, czego sędzia nie karał wogóle. Wobec „Siły” piskał stale karne a w dodatku uznał na jej niekorzyść nawet niezdobytą bramkę. Z tych zawodów było najlepiej widać, że sędziowie czescy w swej większości występują jako sojusznicy klubów czeskich przeciw polskim i że nie dają gwarancji bezstronności. Mimo że wobec decyzyj sędziego kluby są bezmocne, PKS. „Siła” podaje protest. Inaczej kluby polskie muszą z tego wyciągnąć najdalej idące konsekwencje.

Robotnik Śląski, 1935, nr 23 (2 czerwca).

PKS „Siła” Trzyniec był klubem robotniczym, a jego kadrę stanowili w większości pracownicy miejscowej huty i okolicznych zakładów pracy. Obok „Polonii” Karwina, był jednym z najlepszych polskich klubów sportowych na Zaolziu, którego zawodnicy grający w sposób widowiskowy przyciągali dużą ilość kibiców na trybuny.

W latach 1928-1939 prezesem PKS „Siły” Trzyniec był Piotr Kornuta, znany działacz społeczny i polityczny (m. in. przewodniczący zarządu Robotniczego Stowarzyszenia Spożywców w Trzyńcu, członek Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego). Najpopularniejszym piłkarzem klubu był Karol Śliwka, przywódca polskich komunistów na Zaolziu, poseł do czechosłowackiego parlamentu, który grał w latach dwudziestych na pozycji pomocnika.

W czasie II wojny światowej klub i stadion zostały przejęte przez Niemców, a wielu działaczy i piłkarzy „Siły” Trzyniec zginęło w obozach koncentracyjnych III Rzeszy (m. in. wspomniani wyżej Piotr Kornuta i Karol Śliwka). Po wojnie klub reaktywowano, ale jego działalność nie trwała zbyt długo. W 1952 roku Polski Klub Sportowy „Siła” Trzyniec został zlikwidowany przez komunistyczne władze czeskie. Tradycje piłkarskie w Trzyńcu kontynuuje klub TŽ Třinec.

KS. “Siła” Trzyniec. – [Trzyniec], [1935]: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/341684/edition/322811/content

Publikacja została zdigitalizowana i udostępniona przez Książnicę Cieszyńską w ramach projektu “Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line”: https://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription/448