Nowe technologie dla Książnicy Cieszyńskiej

W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy w Książnicy Cieszyńskiej zostaną zainwestowane prawie cztery miliony złotych. Nadolziańska biblioteka przejdzie największą modernizację od dwóch dekad, a wszystko dzięki finansowemu wsparciu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” powiększonemu o dotację inwestycyjną z budżetu miasta. Inwestycja właśnie ruszyła!

 

Książnica Cieszyńska stanowi wyjątkową w skali całego kraju samorządową instytucję kultury. W zeszłym roku, w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP zostało jej przyznanych 2 mln 248 tys. zł na modernizację siedziby wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży. Całkowita wartość zadania wyniesie 3 mln 798 tys. zł, a brakującą kwotę (czyli 1 mln 549 tys. zł) dołożyło ze swego budżetu miasto Cieszyn.

Pieniądze pozwolą na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji infrastruktury odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i warunki przechowywania zabytkowych zbiorów bibliotecznych. Potrzebę wymiany wyeksploatowanych, dwudziestoletnich systemów, które w coraz mniejszym stopniu spełniają współczesne standardy bezpieczeństwa, cieszyńscy bibliotekarze sygnalizowali od dawna. Teraz, dzięki otrzymanej dotacji, uda się zmodernizować system wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru, wymienić systemy sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu, a także systemy telewizji dozorowej i wizualizacji zagrożeń. Dodatkowo zostanie zainstalowany nowy system wykrywania wycieków wody z instalacji centralnego ogrzewania.

W ramach inwestycji w całości wymieniony zostanie także system klimatyzacji, służący utrzymaniu na właściwym poziomie temperatury i wilgotności powietrza w magazynach, w których na co dzień  przechowywane są zabytkowe księgozbiory. Po przeprowadzeniu prac (których koniec nastąpi w 2024 r.) wnętrza Książnicy staną się jeszcze bardziej przyjazne zarówno dla czytelników studiujących zgromadzone w Książnicy regionalne zbiory oraz zabytkowe druki i rękopisy, jak i tych biorących udział w organizowanych w bibliotece zajęciach, wykładach prezentacjach, warsztatach lekcjach czy spotkaniach. Wnętrza Książnicy zostaną ponadto dostosowane do potrzeb seniorów (m.in. słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku), osób niepełnosprawnych, a także dzieci i młodzieży. Dzięki temu organizowane regularnie lekcje biblioteczne będą się odbywały w nowocześnie zaaranżowanych przestrzeniach, co ma zachęcać młodych ludzi do odwiedzania bibliotek również w dorosłym życiu.

Po zakończeniu prac Książnica Cieszyńska będzie się mogła pochwalić zrewitalizowaną czytelnią ogólną połączoną z pracownią komputerową. Projekt zakłada jej przeobrażenie w komfortowe i nowoczesne miejsce (choć nawiązujące do historii), gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli korzystać z cieszyńskich księgozbiorów w tradycyjny oraz cyfrowy sposób. W ramach inwestycji również znajdujące się na zapleczu biblioteki niewielki plac i ogród zostaną uporządkowane, wyposażone w elementy małej architektury i oddane do użytku gości korzystających z sali konferencyjnej.

Realizowana właśnie inwestycja ma pomóc w stworzeniu nad Olzą nowej jakości w kulturze. Zmodernizowany gmach Książnicy Cieszyńskiej nie tylko zwiększy bezpieczeństwo przechowywanych tam zbiorów ale pozwoli na rozszerzenie oferty o nowoczesne formy działalności warsztatowej, edukacyjnej oraz popularnonaukowej.

***

Prace w Książnicy Cieszyńskiej ruszyły na początku września. Niestety zanim dobiegną końca, zarówno bibliotekarzy jak i gości biblioteki czeka szereg utrudnień, ograniczeń i obostrzeń. Pracownicy Książnicy będą robić wszystko, by dostęp zbiorów był jak najdłużej zachowany, prawdopodobnie jednak utrudnień nie da się uniknąć. O szczegółach Książnica będzie informowała na bieżąco. W najbliższych tygodniach warto więc śledzić nasz profil w serwisie Facebook.