Konferencja „Świat rzeczy szlacheckiego dworu. Kolekcje – zbiory – biblioteki – gabinety osobliwości”

W dniach 24-25 października 2024 r. w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Książnicą Cieszyńską. Konferencja nosząca tytuł „Świat rzeczy szlacheckiego dworu. Kolekcje – zbiory – biblioteki – gabinety osobliwości” i stanowiąca część projektu „Kobiecy dwór szlachecki w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Struktura, ludzie, kultura, funkcje” (https://womenscourt.up.krakow.pl/), będzie zarazem jednym z wydarzeń przebiegających w br. obchodów trzydziestolecia Książnicy Cieszyńskiej (1994-2024).

 

 

Prace konferencyjne koncentrować będą się na różnorakich formach i wymiarach szlacheckiego kolekcjonerstwa, w szczególności zaś roli, jaka w tym obszarze odegrały szlachcianki. W tematycznych ramach konferencji mieścić się będą m.in. następujące zagadnienia:
– biografia rzeczy – rzeczy i ludzie, płeć rzeczy;
– chcieć i mieć – potrzeba luksusu, poczucie piękna, prestiż;
– drugie życie przedmiotu czyli wczesnonowożytny recykling;
– od gabinetu osobliwości do zbiorów i kolekcji;
– kolekcje dzieł sztuki, galerie obrazów, porcelany, broni, klejnotów, zegarów, strojów;
– zainteresowania bibliofilskie szlachty – książki i biblioteki, poradniki, domowe, zielniki, raptularze, archiwa magnackie;
– dworskie kolekcje nowin rękopiśmiennych i drukowanych – nowe spojrzenie na obieg informacji;
– żywe „kolekcje” – psiarnie, stadniny, menażerie.
Katalog zagadnień, które zostaną poddane dyskusji, może być jednak znacznie dłuższy.

Do dnia 29 lutego 2024 r. przyjmowane są zgłoszenia udziału w pracach konferencyjnych. Należy je przesyłać na adres: jaroslaw.pietrzak@up.krakow.pl. Zgłoszenia zawierać powinny: – tytuł proponowanego wystąpienia; – jego abstrakt (max 1 strona A4); – afiliację wraz z krótką biografią naukową. Informacja o akceptacji bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie przesłana przez organizatorów konferencji do dnia 20 lutego 2024 r. Po potwierdzeniu udziału uczestnicy proszeni są o wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 500 zł. na konto wskazane w potwierdzeniu przesłanym przez organizatorów. Dalsze szczegóły dotyczące organizowanej konferencji dostępne są w następującym pliku PDF.