Papierowe skarby z cieszyńskiej trówły

17 września 2010 r. Książnica Cieszyńska po raz kolejny otworzyła swoje podwoje w ramach corocznej imprezy „Skarby z cieszyńskiej trówły”. Najpierw progi biblioteki przekroczyły dzieci, które w piątek, 17 września wzięły udział w zorganizowanych przez Czerpalnię Papieru „Kalender” pokazach produkcji papieru oraz kaligrafii. Dwa dni później, w niedzielę, 19 września...

Wystawa plakatów do filmów Andrzeja Wajdy

W środę, 7 lipca 2010 r. w Sali Konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej otwarta została wystawa plakatów do filmów Andrzeja Wajdy. Platkaty, pochodzące z różnych krajów i kontynentów. prezentują filmy z całego niemal okresu twórczości reżysera. W Książnicy Cieszyńskiej można je będzie oglądać do końca lipca w godzinach, w których otwarta pozostaje...

Między wyzwoleniem a nową okupacją

Pierwsze powojenne lata były na Śląsku Cieszyńskim okresem szczególnym. Na przemiany ustrojowe związane z procesem podporządkowywania Polski dominacji Związku Sowieckiego i walkę o niepodległość, prowadzoną przez antykomunistyczne podziemie, nałożyły się tu zjawiska i wydarzenia, wynikające ze specyfiki nadolziańskiego regionu. Kluczowy pod tym względem okazał się przede wszystkim kolejny etap polsko-czechosłowackiego...

Cieszyńska wystawa w Warszawie

Od 1 czerwca do 18 lipca 2010 r. na dziedzińcu Biblioteki Publicznej miasta stołecznego Warszawy, przy ul. Koszykowej 26/28, ogladać można wystawę planszową, która przygotowana została przez Książnicę Cieszyńską na zakończenie realizacji projektu "Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego". Ekspozycję, przedstawiającą poszczególne placówki biblioteczne i archiwalne uczestniczące w projekcie, a...

Miasto książek

W dniach 3-5 marca 2010 r. odbył się w Cieszynie zorganizowany przez Książnicę Cieszyńską cykl imprez pod wspólnym tytułem „Cieszyn – miasto książek”, którym zwieńczono trwającą od 1 kwietnia 2007 r. realizację projektu ”Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”. (więcej…)