Papierowe skarby z cieszyńskiej trówły

17 września 2010 r. Książnica Cieszyńska po raz kolejny otworzyła swoje podwoje w ramach corocznej imprezy „Skarby z cieszyńskiej trówły”. Najpierw progi biblioteki przekroczyły dzieci, które w piątek, 17 września wzięły udział w zorganizowanych przez Czerpalnię Papieru „Kalender” pokazach produkcji papieru oraz kaligrafii. Dwa dni później, w niedzielę, 19 września w pracowni konserwacji dawnej książki można było poznać tajniki przywracania pierwotnego stanu zniszczonym woluminom. Odwiedzający tego dnia Książnicę mieli także okazję po raz ostatni obejrzeć nieznane szerszemu ogółowi dokumenty archiwalne zgromadzone na wystawie „Zawiedzione Nadzieje. Śląsk Cieszyński 1945-1948”, dotyczące powojennej historii Śląska Cieszyńskiego, kształtowania się ustroju „demokracji ludowej” i nowych granic. Wreszcie przed gmachem i w hallu głównym odbył się kiermasz książek, na którym cieszyńscy wydawcy, jak i liczni bukiniści oferowali pozycją współczesne i antykwaryczne.

Równolegle liczni zwiedzający skorzystali z możliwości przejścia się – zainaugurowanym w marcu br. – szlakiem cieszyńskich archiwów i bibliotek zabytkowych. W mieszczącym się w budynku Książnicy Archiwum Państwowym zaprezentowana została kolekcja testamentów szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich z terenu Śląska Cieszyńskiego z ostatnich pięciuset lat, a w Archiwum i Bibliotece Bonifratrów udostępniono zwiedzającym księgi mszalne i modlitewniki z okresu XVIII-XX w. Z kolei Biblioteka i Archiwum im. Tschammera wystawiła na widok publiczny najcenniejsze druki polskojęzyczne, otwarte było również Muzeum Protestantyzmu.

Fotoreportaż na stronie Cieszyńskiej Grupy Fotograficznej


* Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46
* Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, ul. Mennicza 46
* Biblioteka i Archiwum im. B. R. Tschammera (Kościół Jezusowy), Plac Kościelny 1
* Archiwum i Biblioteka Konwentu Zakonu Bonifratrów, pl. ks. Londzina 1