“Noc Muzeów” w “Mieście książek” 2010

Książnicę Cieszyńską trakcie tegorocznej „Nocy muzeów” odwiedziło ponad 1000 osób, a więc dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku i niemal trzy razy więcej niż w 2008 r.

W 2010 r. „Noc muzeów” została w Cieszynie zorganizowana po raz trzeci. Książnica, która uczestniczyła we wszystkich dotychczasowych edycjach owej imprezy, w tym roku do współpracy zaprosiła swoich partnerów, a mianowicie cieszyński Oddział Archiwum Państwowego w Katowicach, Bibliotekę i Archiwum im. Tschammera przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim oraz Archiwum i Bibliotekę cieszyńskiego Konwentu Zakonu Bonifratrów. Inicjatorem i koordynatorem całej akcji było tradycyjnie Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Każda z placówek przygotowała specjalny program, pozwalający zaznajomić nocnych gości nie tylko z zabytkowymi zbiorami, ale także zaprezentować im specyfikę działań realizowanych w poszczególnych bibliotekach i archiwach.

 

Książnicę Cieszyńską trakcie tegorocznej „Nocy muzeów” odwiedziło ponad 1000 osób, a więc dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku i niemal trzy razy więcej niż w 2008 r. Niestety, tylko niespełna 10 procent zwiedzających uzyskało możliwość uczestniczenia w pokazach konserwacji książek, które – jak zwykle – stanowiły największą atrakcję wieczoru. Na przeszkodzie stały względy obiektywne. Na ograniczonej powierzchni pracowni konserwatorskich nie sposób było po prostu zmieścić wszystkich zainteresowanych. Każdy z nich mógł za to zapoznać się z przebiegiem procesu digitalizacji. Specjalne prezentacje i pokazy skanowania, zorganizowane przez poznańską firmę „Digital-Center”, unaoczniały w jaki sposób i przy użyciu jakiego sprzętu powstają cyfrowe kopie rękopisów i druków, które Książnica Cieszyńska udostępnia za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. W trakcie pokazów zwiedzający, którzy przynieśli z sobą dokumenty z rodzinnych archiwów, otrzymywali możliwość ich zeskanowania i nagrania uzyskanych tą drogą cyfrowych kopii na pendrivy czy płyty CD. Oprócz udziału w pokazach, uczestnicy „Nocy muzeów”, którzy odwiedzili Książnicę, mieli okazję zwiedzić także wystawę „Książki, które stworzyły Europę”, po raz ostatni otwartą wówczas dla publiczności. Ekspozycja, zorganizowana na zakończenie realizacji projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” poświecona prezentacji kanonu piśmiennictwa, które ukształtowało cywilizacyjne i kulturalne oblicze naszego kontynentu, od najstarszych drukowanych wydań Homera oraz Biblii poczynając, przez dzieła Dantego, Erazma z Rotterdamu, Kartezjusza, Woltera, Kanta, a na pismach Karola Marksa i Fryderyka Nietschego kończąc.

 

Fotorelacja z “Nocy Muzeów” w Ksiąznicy Cieszyńskiej

 


 

PROGRAM “NOCY MUZEÓW”, piątek/sobota 14/15 maja 2010 r.:

 

 

 

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
„Konserwacja i digitalizacja”

„Książki, które stworzyły Europę” – ostatni pokaz wystawy najstarszych wydań dzieł składających się na kanon piśmiennictwa europejskiego od starożytności po wiek XX
godz. 19.00-01.00, galeria Książnicy Cieszyńskiej

Pokaz profesjonalnej digitalizacji zbiorów w wykonaniu firmy Digital-Center z Poznania (zwiedzający będą mieli możliwość wykonania i zapisania na własnych pendrivach wysokiej jakości cyfrowych kopii pojedynczych przyniesionych z sobą dokumentów),
godz. 19.00-01.00, sala konferencyjna Książnicy Cieszyńskiej

Pokaz konserwacji dawnej książki (kąpiel, konserwacja bloku książki, oprawa),
godz. 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 24.00, pracownie konserwatorskie Książnicy Cieszyńskiej (wstęp w grupach nie większych niż 12 osób)

ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, www.kc-cieszyn.pl
tel. 33 851 38 40, faks +33 851 38 45, e-mail: ksiaznica(at)kc-cieszyn.pl

 

 

 

 

BIBLIOTEKA I ARCHIWUM IM. TSCHAMMERA
MUZEUM PROTESTANTYZMU NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM
„Literatura protestancka XVI-XVIII w. w zbiorach Biblioteki i Archiwum im. Tschammera”

 

Wystawa czasowa prezentująca dzieła wybitnych teologów protestanckich, takich jak m.in. reformator Marcin Luter i Filip Melanchton, Jakub Andrea, Jan Arndt, Filip Jakub Spener, August Hermann Francke, Jan Adam Steinmetz i in.
godz. 19:00-01:00, Muzeum Protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim

 

Kościół Jezusowy
pl. Kościelny, 43-400 Cieszyn, http://biblioteka.cieszyn.org.pl
tel. 502 495 835

 

 

 

 

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KATOWICACH ODDZIAŁ W CIESZYNIE
“Od pergaminu do dokumentu cyfrowego”

 

Prezentacja najważniejszych źródeł archiwalnych do dziejów Księstwa Cieszyńskiego
godz. 19.00-01.00, 2. piętro siedziby Książnicy Cieszyńskiej

ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, http://katowice.ap.gov.pl/
tel.: 33 858 2201

 

 

 

 

 

ARCHIWUM I BIBLIOTEKA OO. BONIFRATRÓW W CIESZYNIE

Prezentacja rękopisów i druków wchodzących w skład najstarszej nieprzerwanie działającej cieszyńskiej biblioteki.

Zwiedzanie z przewodnikiem barokowego kościoła bonifratrów.
godz. 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 (spotkania grup zwiedzających przed wejściem do kościoła).

 

pl. Londzina 1, 43-400 Cieszyn, www.bonifratrzy-archiwum.pl
tel. 33 858 15 95