Miasto książek. Spacer śladami dawnego cieszyńskiego drukarstwa i księgarstwa

W najbliższą sobotę 11 maja w ramach  Tygodnia Książki odbędzie się spacer śladami dawnego cieszyńskiego drukarstwa i księgarstwa pod hasłem “Miasto książek”. Wydarzenie organizowane jest przez Uniwersytet Śląski w Cieszynie we współpracy z Książnicą Cieszyńską. Spacer poprowadzi Małgorzata Szelong. Miejsce zbiórki wyznaczono na godz. 10.00 na dziedzińcu przed siedzibą Książnicy Cieszyńskiej. Udział w wydarzeniu możliwy jest tylko po zarejestrowaniu się na stronie: https://program.miastonauki.pl/miasto-ksiazek-spacer… Liczba miejsc ograniczona.
Książki były w Cieszynie czytane i kolekcjonowane już od średniowiecza; najbardziej spektakularną bibliotekę stworzył na przełomie XVIII i XIX w. ks. Leopold Jan Szersznik – pedagog, uczony i wytrawny bibliofil. Na jego czasy datują się także początki księgarstwa i drukarstwa w mieście nad Olzą. Pierwsza w Cieszynie księgarnia została założona już w końcu XVIII w., zaś pierwsza oficyna drukarska w 1806 r. Z biegiem lat powstawały kolejne firmy zajmujące się produkcją i handlem książkami. Do 1945 r. założonych zostało w Cieszynie ponad 20 drukarń i podobna liczba księgarń. To dzięki nim mogły rozwijać się niezliczone prywatne i instytucjonalne biblioteki. Do dziś w cieszyńskich księgozbiorach przechowywane są woluminy wydrukowane niegdyś w oficynach Prochasków, Kutzera, Mitręgi czy zakupione w miejscowych księgarniach Meyera i Raszki, Feitzingera czy Kotuli.
Kilkanaście historycznych lokalizacji związanych z książkami zaprezentowanych zostanie podczas spaceru śladami dawnego cieszyńskiego księgarstwa i drukarstwa po miejskiej starówce Cieszyna (z krótkimi odwiedzinami za Olzą). Grupa wyruszy spod siedziby Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej, w której prezentowana jest w oryginalnym kształcie biblioteka ks. L. J. Szersznika. Dwa kroki stąd, przy ulicy Stromej, założona została pierwsza w mieście drukarnia. Rozwijana przez cztery kolejne generacje rodu Prochasków, z biegiem lat stała się jednym największych przedsiębiorstw poligraficznych w monarchii austro-węgierskiej i rozsławiła miasto jako ośrodek „czarnej sztuki”. Na trasie spaceru nie zabraknie rzecz jasna kolejnej siedziby firmy – okazałego gmachu cesarsko-królewskiej drukarni Prochasków na lewym brzegu Olzy. To największa, choć niejedyna drukarnia, jaka zaprezentowana zostanie podczas spaceru, ponieważ w ścisłym centrum miasta, przez które prowadzić będzie dalsza część spaceru, również zachowały się ślady historii cieszyńskiego drukarstwa. Cieszyńska starówka, zwłaszcza okolice Rynku i ulicy Głębokiej, obfituje także w lokalizacje, w których mieściły się niegdyś siedziby księgarń. Podczas spaceru zaprezentowane zostaną nie tylko te najbardziej prestiżowe – jak księgarnia Prochasków (którzy obok działalności drukarskiej prowadzili także handel książkami) czy Siegmunda Stuksa, ale także „księgarnia ludowa” najsławniejszego bodaj cieszyńskiego księgarza Edwarda Feitzingera, katolicka księgarnia „Dziedzictwa”, księgarnia nauczycielska „Kresy” i wiele innych.
Spacer, ilustrowany zabytkowymi fotografiami zwiedzanych miejsc, stworzy okazję do poznania zapomnianych, a fascynujących losów miejsc i ludzi, dzięki którym Cieszyn zyskał w pełni zasłużone miano „miasta książek”.