Śladami rodziny Prochasków, twórców cieszyńskiej tradycji drukarskiej – zaproszenie na spacer po Cieszynie i Czeskim Cieszynie

W 1806 r. została założona pierwsza w Cieszynie oficyna drukarska, która do lat 30. XX w. pozostawała nieprzerwanie w rękach rodziny Prochasków: początkowo nestora rodu Tomasza, a następnie jego potomków – czterech (!) Karolów z kolejnych generacji rodziny. Niewielki początkowo zakład rozwinął się w tym czasie w jedno z największych...