Czy istniało polskie impreium?

Przed kilkoma miesiącami na rynku księgarskim ukazała się książka zatytułowana „Polskie imperium”, która swoim intrygującym tytułem i jeszcze ciekawszą zawartością wywołała spore poruszenie wśród miłośników dziejów ojczystych. W najbliższy piątek 17 czerwca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się spotkanie z autorem „Polskiego imperium” dr. Michaelem Morysem-Twarowskim, które poprowadzi Marcin Mońka.

 

 

I nagle wszystko się zmieniło.

W sierpniu 1385 roku podpisano unię w Krewie, na mocy której Wielkie Księstwo Litewskie zostało włączone do Królestwa Polskiego. Rok później spacyfikowano sytuację w Wielkopolsce. W 1387 roku polskie wojska, prowadzone przez trzynastoletnią dziewczynkę, królową Jadwigę, wkroczyły na Ruś Halicko-Włodzimierską. Odzyskano część Kujaw, książęta mazowieccy złożyli hołd lenny. A w myśl słów: „Kto ma, temu będzie dodane”, polskim lennikiem uznał się jeszcze władca Mołdawii.
Polska wpadła do kociołka magicznym z napojem Panoramiksa. Z małego państwa, najmniejszego w swojej dotychczasowej historii, w ciągu dwudziestu pięciu miesięcy przeobraziła się w największe królestwo na kontynencie.

Fragment książki

 

 

 

Chociaż każdy słyszał o polskich zwycięstwach pod Kłuszynem czy Chocimiem, funkcjonują one w geograficznej próżni. W książce “Polskie imperium” przedstawiono ogrom ziem kontrolowanych przez dawną Rzeczpospolitą. Polakom udało się zdobyć Sztokholm, wejść do Moskwy, kontrolować tereny dzisiejszego Berlina, a nawet przesunąć Rzeczpospolitą do obecnej granicy rumuńsko-bułgarskiej. W tym kontekście słowo imperium na określenie dawnej Polski wcale nie jest przesadą.

 

 

 

Dr Michael Morys-Twarowski – absolwent prawa i amerykanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, na tej samej uczelni obronił doktorat z historii. Kierownik projektu badawczego “Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-1918. Studium prozopograficzne”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2014-2017). Współautor monografii “Dzieje Cieszyna” (2010), “Śląsk Cieszyński w okresie od Wiosny Ludów do I wojny światowej” (2013) i “Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945” (2015). Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, stały współpracownik Polskiego Słownika Biograficznego. Publikuje m.in. na łamach “Focusa Historia”.