Kalendarze regionalne na rok 2018 – spotkanie promocyjne

W piątek 15 grudnia o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się spotkanie promocyjne poświęcone regionalnym kalendarzom na rok 2018. Wydawnictwa zaprezentują osoby biorące udział w przygotowaniu poszczególnych tytułów: Monika Niemiec (Kalendarz Ustroński), Angelika Ogrocka (Kalendarz Miłośników Skoczowa), Dobrosław Barwicki-Picheta (Kalendarz Beskidzki), ks. Jerzy Below (Kalendarz Ewangelicki), Stanisław Gawlik (Kalendarz Śląski), ks. Janusz Kożusznik (Kalendarz Ewangelicki – Evangelický kalendář), Tomasz Lenkiewicz (Kalendarz Goleszowski), Mariusz Makowski (Kalendarz Cieszyński) oraz Andrzej Suszka (Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa). Uczestnicy spotkania będą mieli okazję nabyć każdy z omawianych kalendarzy. Dodatkowo po raz pierwszy zaprezentowany zostanie wydany przez Książnicę Cieszyńską historyczny kalendarz na rok 2018, przygotowany w ramach projektu „Cieszyn 1918. Polski my naród, polski lud”.

Organizowanie w Książnicy Cieszyńskiej spotkań promocyjnych poświęconych regionalnym kalendarzom wydanym na Śląsku Cieszyńskim stało się już tradycją – w 2017 r. prezentacja taka odbędzie się po raz piąty. Podobnie jak w roku ubiegłym zaprezentowanych zostanie dziewięć tytułów, w tym dwa zaolziańskie. Ukazywanie się tak dużej liczby kalendarzy na obszarze tak niewielkim jak Śląsk Cieszyński stanowi swoisty miejscowy fenomen, swoimi początkami sięgający 1857 roku, kiedy to wydany został pierwszy rocznik „Kalendarza Cieszyńskiego dla Katolików i Ewangelików”, zredagowany przez samego Pawła Stalmacha. Przez dziesiątki lat, aż do czasów współczesnych, w regionie ukazywało się ponad 150 tytułów tego typu almanachów. Pomimo wielkiej przed 1939 r. popularności kalendarzy również poza Śląskiem Cieszyńskim, to właśnie tu – nie licząc Warszawy i Krakowa – ukazało się ich najwięcej na terenie ziem polskich! Po dzień dzisiejszy cieszą się dużym zainteresowaniem, często wykraczającym poza granice regionu – wystarczy przypomnieć prestiżową nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dla „Kalendarza Beskidzkiego” na rok 2015. Docierając ze Śląska Cieszyńskiego do cieszyniaków w najodleglejszych rejonach Polski i świata, kalendarze stanowią dla nich swego rodzaju łącznik z rodzimym regionem. Oferują lekkie i przystępne opracowania na temat lokalnej historii i wybitnych postaci, wspomnienia, twórczość literacką (także gwarową) czy sprawozdania z działalności miejscowych organizacji. Choć poszczególne tytuły są do siebie zbliżone, każdy z nich ma do zaoferowania coś odmiennego i własne sposoby na przyciągnięcie czytelników. Zbliżoną formę mają też organizowane w Książnicy poświęcone kalendarzom spotkania, jednak co roku różni się składem grupa redaktorów prezentujących dane tytuły. Tym razem zadebiutują w tej roli Dobrosław Barwicki-Picheta (Bielsko-Biała), Stanisław Gawlik (Zaolzie), Tomasz Lenkiewicz (Goleszów) i Andrzej Suszka (Istebna, Jaworzynka i Koniaków).

Wyjątkowo również, po raz pierwszy zaprezentowany zostanie dizajnerski historyczny kalendarz na rok 2018 wydany przez Książnicę Cieszyńską w ramach projektu „Cieszyn 1918. Polski my naród, polski lud”.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Głos Ludu” i portal OX.PL.