www.cieszyn1918.pl

Strona www.cieszyn1918.pl, której wydawcą jest Książnica Cieszyńska, przygotowana została jesienią 2017 r. w ramach projektu „Cieszyn 1918. Polski my naród polski lud”, sfinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” oraz z budżetu miasta Cieszyna. Za jej pośrednictwem zapoznać się można z pełną, cyfrową wersją wystawy „Cieszyn 1918. Polski my naród, polski lud”, która w postaci 20 plansz otwarta została na cieszyńskim Rynku 11 listopada 2017 r.

Rola strony nie ogranicza się jednak do samej tylko prezentacji wystawy. W witrynie publikowane są także teksty historyczne oraz źródła odnoszące się do przełomowych dla Śląska Cieszyńskiego lat 1918-1920, ale zamieszczane w niej będą także zapowiedzi wydarzeń organizowanych w Cieszynie i całym regionie  w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz relacje z przebiegu tychże imprez, w tym również fotoreportaże i relacje video. Z tego względu Książnica Cieszyńska zaprasza do współpracy przy tworzeniu niniejszej strony wszystkie instytucje i organizacje, które w nadchodzącym roku zamierzają włączyć się do obchodów stulecia Niepodległości i prosi o udostępnianie stosownych materiałów przeznaczonych do publikacji w witrynie.

O współpracę proszeni są także historycy i regionaliści, gotowi na stronie www.cieszyn1918.pl ogłaszać  przygotowane przez siebie teksty historyczne i specjalnie opracowane w tym celu źródła. Zarówno jedne, jak i drugie odnosić się mogą nie tylko do wydarzeń o kluczowym znaczeniu dla całego Śląska Cieszyńskiego, ale i mających wymiar lokalny, przebiegających w latach 1918-1920 w poszczególnych miejscowościach regionu, po obu stronach Olzy. Szczególnie, co oczywiste, pożądane są teksty wcześniej dotąd niepublikowane i dochowujące standardów naukowej rzetelności.

Administratorzy witryn internetowych zachęcani są z kolei do umieszczania na swoich stronach odsyłaczy do witryny www.cieszyn1918.pl, które skopiować można spod adresu http://www.cieszyn1918.pl/multimedia/baner-strony/