Maria Skalicka i jej druki bibliofilskie w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Książnica Cieszyńska zaprasza na kolejną prelekcję z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Wykład zatytułowany „Maria Skalicka i jej druki bibliofilskie w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej” odbędzie się w piątek, 30 września 2022 r. o godz. 17.00, a poprowadzi go Małgorzata Szelong.

Maria Skalicka – miłośniczka sztuki, kolekcjonerka, fundatorka oddziału ustrońskiego Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” – urodziła się w 1923 r. w Ustroniu. Po ukończeniu studiów ekonomicznych zamieszkała w Katowicach, z którymi związana była do końca życia poprzez pracę zawodową w przedsiębiorstwach przemysłu węglowego, ale też jako wyróżniająca się osobowość środowiska kulturalnego miasta. Miłośniczka sztuki, ze znawstwem gromadziła kolekcję grafiki, w której znalazły się dzieła twórców tej miary co Paweł Steller i Jan Wałach. Pasję bibliofilską realizowała kolekcjonując książki i ekslibrisy, ale także działając w Śląskim Oddziale Towarzystwa Przyjaciół Książki. Zainteresowania muzyczne rozwijała jako członkini Śląskiego Oddziału Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Pracowała w zarządzie katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz radzie parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach. Przez całe życie pozostawała mocno związana z rodzinnym Śląskiem Cieszyńskim, czego wyrazem pozostawała jej aktywność w katowickim kole Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Towarzystwie Miłośników Ustronia.

Zgromadziła unikalną kolekcję o charakterze artystycznym. Jej wyróżniającą się część stanowił pokaźny zbiór grafik, ze szczególnym uwzględnieniem ekslibrisów, których kolekcja liczyła aż 3,5 tys. eksponatów. Osobną część zbioru stanowiły numizmaty w postaci medali okolicznościowych i artystycznych. W bogatym księgozbiorze Marii Skalickiej znalazły odzwierciedlenie wszystkie obszary jej zainteresowań – gromadziła publikacje o tematyce bibliologicznej, ekslibrisologicznej, artystycznej, muzycznej, stare druki, a także cieszyniana. Kolekcjonowała też różnego rodzaju artefakty związane ze Śląskiem Cieszyńskim, m.in. elementy strojów regionalnych.

Maria Skalicka zmarła przed 20 laty, 29 września 2002 r. We wspomnieniach przyjaciół pozostała jako osoba o wysokiej kulturze osobistej, mądra, pracowita i uporządkowana, zawsze pogodna, życzliwa ludziom, a przy tym skromna i bezinteresowna. Swemu rodzinnemu miastu ofiarowała gromadzone latami zbiory, a także rodzinny dom w Ustroniu-Brzegach, w którym od 1993 r. mieści się Oddział Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa pod nazwą „Zbiory Marii Skalickiej”. W formie stałej ekspozycji są w nim prezentowane ekslibrisy, grafiki, medale i książki z kolekcji fundatorki, a także zrekonstruowany pokój z wyposażeniem z jej skromnego katowickiego mieszkania.

Część swego księgozbioru Maria Skalicka przekazała Książnicy Cieszyńskiej. W zbiorze tym na szczególną uwagę zasługują unikalne druki bibliofilskie. Są to książki szczególnie starannie wydane, często w niewielkich nakładach, wyróżniające się artystycznymi cechami typograficznymi. Najbardziej efektowne z nich zostaną zaprezentowane podczas prelekcji w Książnicy Cieszyńskiej, którą w piątek, 30 września o godz. 17.00, poprowadzi Małgorzata Szelong. Wstęp wolny. Zapraszamy.