Wykład I: Dzieje filozofii przedplatońskiej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi tematyki pierwszego wykładu Akademii Filozoficznej, który poświęcony był narodzinom filozofii w starożytnej Grecji oraz ogólnemu wprowadzeniu do studium historii filozofii. W trakcie spotkania, oprócz ogólnej charakterystyki filozofii jako samoistnej dyscypliny badawczej, omówione zostały dwa najwcześniejsze okresy starożytnej filozofii greckiej (narodzin filozofii w...