Spuścizna Tadeusza Regera w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Dnia 23.06.2022 r., czyli wyjątkowo w czwartek, w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, tym razem poświęcone spuściźnie Tadeusza Regera. Wykład, który poprowadzi Agnieszka Laskowska, będzie korespondował z prezentowaną równolegle wystawą pt. „Tadeusz Reger w życiu prywatnym i publicznym”. Prelekcja...