Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej – pokaz XV.

ESPERANTAJ LIBROJ EN TEŜINIA SILEZIO
Zabytkowe wydawnictwa esperanckie i ich kolekcjonerzy  na Śląsku Cieszyńskim

Kiedy przeprowadzona została pierwsza rozmowa w języku esperanto? Ile osób Ludwik Zamenhof zamierzał przekonać do nauczenia się stworzonego przez siebie języka? Kto uznawany jest za ojca poezji esperanckiej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznają uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, które odbędzie się w piątek 6 listopada 2015 r. o godz. 17.00, a poświęcone zostanie przekazanej niedawno do zbiorów Książnicy bibliotece cieszyńskiego koła Polskiego Związku Esperantystów. Autorka prelekcji Małgorzata Szelong zaprezentuje pochodzące z niej zabytkowe wydawnictwa, wśród których nie zabraknie prac Ludwika Zamenhofa, podręczników, unikalnych czasopism i esperanckich przekładów światowej literatury. W drugiej części spotkania prelegentka przedstawi szereg nieznanych faktów z początków ruchu esperanckiego na Śląsku Cieszyńskim. Słuchacze dowiedzą się, kiedy esperanto dotarło na Śląsk Cieszyński, która wieś stanowiła prawdziwe zagłębie esperantystów i który beskidzki szczyt stanowił ulubione miejsce ich spotkań. Poznają także fascynujące biografie pionierów ruchu esperanckiego na Śląsku Cieszyńskim, dowiadując się między innymi, kto z nich z powodzeniem próbował sił w twórczości dramatycznej w języku esperanto, kto założył własne wydawnictwo publikujące esperancką literaturę i kto zgłębiał esperanto w Szwajcarii, goszcząc tam na zaproszenie rosyjskiej arystokratki.

 

L. Zamenhof, Fundamento de Esperanto (1908) – kodyfikacja podstaw języka esperanto

 

„Tra la Mondo” (1905) – pierwszy rocznik jednego z najstarszych czasopism esperanckich

 

A. Mickiewicz „Sinjoro Tadeo” (1918) – polska epopeja narodowa w przekładzie Antoniego Grabowskiego

 

J. Tichawski, „La mondlingvo” (1929) – podręcznik języka esperanto
opracowany przez autora pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego