“Historyk na prowincji”. W 200 rocznicę śmierci ks. L. J. Szersznika

21 stycznia 2014 r. w Książnicy Cieszyńskie odbędzie się robocze seminarium naukowe zatytułowane „Historyk na prowincji”, z cyklu konferencji „Intelektualista na prowincji” organizowanych przez Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity. W seminarium swój udział zapowiedzieli polscy i czescy historycy z Chemnitz, Cieszyna, Czeskiego Cieszyna, Częstochowy i Ostrawy, którzy przedstawią łącznie 11 referatów. Celem spotkania jest rozpoznanie czynników determinujących warunki prowadzenia badań historycznych na prowincji w czasach nowożytnych oraz wpływu, jaki wywierały one na osiągane wyniki badawcze. Seminarium rozpocznie się o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej. Wraz z otwartą dzień wcześniej wystawą „Leopold Jan Szersznik i jego epoka” towarzyszyć będzie ono obchodom przypadającej na 21 stycznia 2014 r. dwusetnej rocznicy śmierci ks. Leopolda Jana Szersznika

 

 

Program seminarium

Dr hab. Janusz Spyra, prof. AJD (AJD Częstochowa): Z Cieszyna do Pragi i z powrotem. Przypadek eksjezuity ks. Leopolda Jana Szersznika

Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. et Dr.h.c. (OU Ostrava): Faustin Ens i inni historycy  z Opawy i okolic w czasach Szersznika

Prof. dr hab. Marek Cetwiński (AJD Częstochowa): Prowincjonalne oczekiwanie sławy i splendoru. Kariera Abrahama Hosemanna

Prof. dr hab. Marcin Wodziński (UW Wrocław): Samotność maskila. Dylematy żydowskich reformatorów w końcu XVIII i w XIX stuleciu

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (UO Ostrava): Leopold Szersznik a jego zainteresowania genealogiczne

PhDr. David Pindur  Ph.D (MT Český Těšín): Prawda wiary czy prawda historii? Kapłan jako historyk w czasach nowożytnych na przykładzie ks. Józefa Karola Schippa

PhDr Radim Jeż  (MT Český Těšín): Urzędnik jako historyk i jego dylematy na przykładzie Mathiasa Kasperlika

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Mgr. Michaela Závodná (OU Ostrava): Złota era topografii historycznej na ziemiach czeskich (XVIII i XIX wiek)

Prof. PhDr. Lumír Dokoupil CSc., (OU Ostrava): Czeski historyk na peryferii w okresie sporów narodowych

Dr Marzena Bogus (AJD Częstochowa): Popularyzator czy badacz? Nauczyciel historii na Śląsku Austriackim

Prof. Dr. Miloš Řezník (TU, Chemnitz): Historycy na prowincji między miejscem, regionem a narodem. Interpretacja historii, popularyzacja i kształtowanie tożsamości