Jan Paweł II w Skoczowie

18 maja 2020 minęła 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, który 22 maja 1995 roku, w dzień po kanonizacji w Ołomuńcu bł. Jana Sarkandra i bł. Zdzisławy z Lemberku, przy okazji podróży apostolskiej do Czech, odbył swoją jedyną, nieoficjalną i najkrótszą pielgrzymkę do Polski. Odwiedził wówczas Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec, wieczorem zaś wrócił do Ostrawy, gdzie odbyła się ceremonia pożegnalna przed jego odlotem do Rzymu.

Wizyta była niezwykła przez samą formę zaproszenia skierowanego przez lokalne władze kościelne oraz samorządowe, ale i przez przyświecające jej trzy główne hasła: ekumenizm, tolerancja, sumienie. Swój pobyt w Diecezji Bielsko-Żywieckiej Jan Paweł II rozpoczął od spotkania w protestanckim kościele św. Trójcy w Skoczowie z wiernymi wyznania ewangelicko–augsburskiego. Był to znak ekumenicznego charakteru tej wizyty, podkreślający istotną przesłankę kanonizacji bł. Jana Sarkandra nie jako symbolu podziału, ale szukania jedności w świecie; wytrwałość zaś w cierpieniu męczennika Kościoła katolickiego ukazała sens bólu przyjmowanego z wiarą i pokorą oraz pokonywania największych krzywd przez wybaczenie.

Następnie na wzgórzu Kaplicówka Jan Paweł II celebrował mszę św. dziękczynną za dar kanonizacji bł. Jana Sarkandra. Nabożeństwo odbyło się u stóp postawionego w 1985 r. 22-metrowego, metalowego krzyża, gromadząc blisko 300 tys. wiernych. Papieski ołtarz na Kaplicówce tworzyła wsparta na stalowych przęsłach, drewniana platforma, którą pokryto dwuspadowym dachem. Centralny punkt ołtarza zajmował obraz przedstawiający kanonizowanego dzień wcześniej św. Jana Sarkandra. Następnie papież pojechał do Bielska-Białej. Drogę z Bielska do Żywca papież pokonał w papamobile, a na trasie przejazdu pozdrawiały go tysiączne rzesze ludzi. W czasie tej najkrótszej wizyty papieża w ojczyźnie w spotkaniach z nim uczestniczyło łącznie 500 tysięcy osób.

Pontyfikat „papieża Polaka” – szczególnie zaś Jego pielgrzymki do ojczyzny, w tym i ta wspomniana właśnie najkrótsza – pozwolił na nowo zaistnieć religii w przestrzeni publicznej, a on sam stał się dla Polaków duchowym przywódcą. Warto więc przypomnieć zorganizowaną w Książnicy Cieszyńskiej w 2006 r.  wystawę: „Został z nami. Spotkania Cieszyniaków z Janem Pawłem II” (1.04. – 8.07.2006). Ta wystawa miała wymiar szczególny, gdyż oparta na materiałach dostarczonych przez mieszkańców regionu, stała się świadectwem ich trwałej więzi z papieżem Janem Pawłem II, w tym i wizyty w Skoczowie.

Na ilustracji projekt zaproszenia na wystawę, przedstawiający stojącą na tle Beskidów konturową sylwetkę papieża w rozwianym płaszczu z uniesioną w geście błogosławieństwa prawą ręką, autorstwa znanej artystki cieszyńskiej, Emilii Skupień.

 

Więcej informacji na temat tej inicjatywy można znaleźć w zdigitalizowanych przez Książnicę Cieszyńską rocznikach czasopism z 2006 r.:

W „Zwrocie” ukazał się artykuł Kazimierza Jaworskiego „Został z nami” (nr 5, s. 44–45): https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/295910/edition/279602/content

W „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” natomiast tekst Krzysztofa Marciniuka „Został z nami. Wzruszające wspomnienia Cieszyniaków” (nr 14, s. 5): https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/235569/edition/222735/content

W internecie dostępny jest również numer „Wiadomości Ratuszowych” z będącym relacją z otwarcia wystawy tekstem „Został z nami. Spotkania Cieszyniaków z Janem Pawłem II” autorstwa Stefana Króla (s. 1, 13): http://www.cieszyn.pl/files/0407.zip

Oprac. Aleksandra Golik-Prus