Kronikarz, bibliofil, folklorysta – spuścizna Henryka Trzaskalika w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

W piątek 27 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 Książnica Cieszyńska zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej”. Tym razem zostanie ono poświęcone sylwetce nieco dziś zapomnianego i niedocenionego kronikarza, bibliofila, bibliotekarza i działacza społecznego Henryka Trzaskalika.

Henryk Trzaskalik (1900-1986)

Henryk Trzaskalik urodził się 13 lipca 1900 r. w Suchej Górnej i z tą miejscowością był związany przez całe swoje życie. Ukończył miejscową sześcioletnią szkołę ludową. W latach 1918-1953 zatrudniony był w górnosuskiej kopalni „Franciszek” („Prezident Gottwald”). Przez 48 lat pracował społecznie jako bibliotekarz w bibliotece gminnej. Był działaczem m.in. Macierzy Szkolnej, Koła Miejscowego PZKO,  Rodziny Opiekuńczej. Przyczynił się do powstania Polskiej Biblioteki Gminnej w Suchej Górnej.  Pełnił funkcję gminnego kronikarza. Interesował się ludoznawstwem, zbierał przysłowia i ludowe nazwy miejscowe. Jego materiały zostały wykorzystane m.in. w „Atlasie i Słowniku Gwar Polskich” wydanym w Krakowie w 1956 r. Był żonaty z Franciszką z domu Suchanek, miał dwoje dzieci: Henryka i Irenę. Zmarł 22 grudnia 1986 r.  Jego bogata spuścizna to zarówno pamiątki dotyczące życia osobistego (np. korespondencja w sprawach gospodarczych i majątkowych jego rodziny, rachunki i pokwitowania związane z budową domu), jak i utrwalające historię rodzinnej wsi (np. dokumentacja związana z budową miejscowej szkoły czy z działalnością biblioteki). Jest autorem, pozostających do tej pory w maszynopisach, licznych monografii i kronik gminy Sucha Górna. Pierwszą z nich napisał w 1951 r. Zajmował się m.in. historią górnosuskiego szkolnictwa, teatru amatorskiego, stosunków narodowościowych na tym terenie. Wreszcie, był właścicielem pokaźnego księgozbioru, którego część znajduje się obecnie w Książnicy Cieszyńskiej. Postać jednego z najbardziej zasłużonych mieszkańców Suchej Górnej postara się przybliżyć Halina Morawiec.