W zdrowym ciele zdrowy duch – strategie budowy dobrostanu człowieka i społeczeństwa w programach odnowy ezoteryków Śląska Cieszyńskiego

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Książnica Cieszyńska oraz Kongres Polaków w Republice Czeskiej zapraszają na ostatni z serii trzech wykładów poświęconych alternatywnym formom duchowości ziemi cieszyńskiej. Odbędzie się on w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie. W środę, 24 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00, dr hab. Agata Świerzowska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłosi prelekcję pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch – strategie budowy dobrostanu człowieka i społeczeństwa w programach odnowy ezoteryków Śląska Cieszyńskiego”.

Wykład będzie poświęcony sposobowi rozumienia zdrowia czy szerzej dobrostanu człowieka w myśli i działaniach ezoteryków Śląska Cieszyńskiego. Omówione zostaną zalecane przez nich strategie uzdrawiania (ziołolecznictwo, naturoterapia, dieta, post). Ukazany będzie także mechanizm ich działania takim, jakim rozumieli go ezoterycy. Całość zostanie umieszczona na tle kultury uzdrowiskowej regionu.

Letnie wykłady odbywają się w Książnicy Cieszyńskiej w ramach grantu „Koncepcje odnowy świata i człowieka w programach polskich grup ezoterycznych Śląska Cieszyńskiego od 1918 roku do lat siedemdziesiątych XX wieku”. Jego celem jest zbadanie i krytyczna analiza programów alternatywnej duchowości i związanych z nimi koncepcji odnowy: świata, Polski, religii i człowieka, które rozwijały się poza środowiskami oficjalnych Kościołów chrześcijańskich na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX stulecia do lat siedemdziesiątych XX wieku. Programy te zostały określone jako alternatywne, ponieważ niejednokrotnie znacznie wykroczyły poza ramy praktyk i poglądów głoszonych w tradycyjnych środowiskach wyznaniowych, działających na wskazanym terenie. Jednocześnie stały się one jednym z wyrazów krystalizacji poczucia polskości na Śląsku Cieszyńskim.

Od stycznia tego roku naukowcy z polskich i czeskich ośrodków akademickich badają te kwestie w ramach projektu pt. „Programy alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX w. do lat 70. XX wieku”. Jego kierowniczką jest dr hab. Izabela Trzcińska z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a przedsięwzięcie wsparł finansowo minister edukacji i nauki w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”.

 

 

Praca naukowa dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”: Programy alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX w. do lat 70. XX w. (nr projektu NdS/529030/2021/2021) kwota dofinansowania 581.147,00 PLN całkowita wartość projektu 581.147,00 zł.