Boże Narodzenie i Wielkanoc w miniaturowych drzeworytach Pawła Stellera

Dzięki Donacji im. Zbigniewa Michejdy ikonograficzne zbiory Książnicy Cieszyńskiej wzbogaciły się ostatnio o cenną kolekcję oryginalnych miniaturowych grafik. Są to życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, wykonywane w latach 1947-1973 w formie drzeworytów przez wybitnego śląskiego artystę, Pawła Stellera (1895-1974) i w 1974 r. scalone w dwóch...

Na zaolziańskiej scenie

Tradycyjnie już w trzeci piątek miesiąca, który w lutym przypadł na dzień 17, w Książnicy Cieszyńskiej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Zaolzie teraz”. Jego bohaterem był Janusz Klimsza, aktor, scenograf, scenarzysta, autor przekładów oraz wierszy i utworów prozatorskich, a przede wszystkim reżyser teatralny, uznawany za jednego z najwybitniejszych w...