Wykład II: Idealizm platoński jako pierwszy system filozoficzny w dziejach

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami, dotyczącymi tematyki drugiego wykładu Akademii Filozoficznej poświęconego omówieniu myśli największego filozofa świata antycznego, a także duchowego patrona całej późniejszej filozofii europejskiej – Platona. Ów najgłębszy spośród myślicieli starożytnej Grecji był nie tylko protoplastą wszelkich odmian idealizmu metafizycznego w całej następującej po nim tradycji...