Cechy cieszyńskie w świetle Archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Zgodnie z tradycją w ostatni piątek miesiąca, tym razem 29 lipca 2022 r. o godz. 17.00 w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Wykład zatytułowany „Cechy cieszyńskie w świetle dokumentów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego” poprowadzi Aleksandra Golik-Prus.

 

 

Przybliżeniu obrazu życia członków cechów cieszyńskich towarzyszyć będzie prezentacja najciekawszych cechowych dokumentów, wybranych z zespołu  archiwaliów PTL. Staną się one podstawą do zilustrowania struktury cechów, drogi do uzyskania tytułu majstra czy przybliżeniu pojęcia „majstersztyk”. Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się ile trwała nauka zawodu, jakie były obowiązki ucznia i czeladnika czy jakiego stroju wymagano od rzemieślników.

Dokumenty dotyczące cechów cieszyńskich wchodzą w skład zespołu Archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, podzielonego na 45 wiązek tematycznych. Cyfrowa kopia ich manualnego katalogu dostępna jest pod adresem: https://katalogi.kc-cieszyn.pl/katalogi-wirtualne/wirtualne-katalogi-rekopisow/archiwalia-polskiego-towarzystwa-ludoznawczego/katalog-aptl/. Zespół ten obejmuje dokumenty związane z kulturą materialną i duchową Śląska Cieszyńskiego, z których bogactwa i różnorodności naukowcy czy badacze amatorzy korzystali w niewystarczającym stopniu, co wynikało również z powodu starego (kartoteka manualna) aparatu wyszukiwawczego. Dzięki otrzymanemu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwietniu 2022 r. przez Książnicę Cieszyńską dofinansowania w ramach programu Kultura Cyfrowa możliwa będzie retrokonwersja dokumentacji katalogowej (por.:  https://katalog.kc-cieszyn.pl/collection/20?name=Archiwalia%20Polskiego%20Towarzystwa%20Ludoznawczego&isUser=false) oraz zdigitalizowanie dokumentów, które zostaną udostępnione w profilu Książnicy Cieszyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Więcej informacji na: Drugi etap projektu digitalizacyjnego Książnicy Cieszyńskiej: Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie – Książnica Cieszyńska (kc-cieszyn.pl). Cyfrowe kopie źródeł  poddanych dygitalizacji w ramach pierwszej fazy ww. projektu znaleźć można pod adresem: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/545914#structure.