“Orbis animalium – świat zwierząt” – finisaż wystawy

Książnica Cieszyńska zaprasza na finisaż wystawy „Orbis animalium – świat zwierząt”, który odbędzie się 25 czerwca o godz. 17.00 w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości”. Piątkowe spotkanie będzie miało nietypową formę. Obejmie ono wstępne, ogólne wprowadzenie w tematykę wystawy, wzbogacone krótką prezentacją, a następnie uczestnicy zostaną zaproszeni na kuratorskie zwiedzanie ekspozycji z komentarzem autorów wystawy, dr Aleksandry Golik-Prus oraz Krzysztofa Kleczka.

 

 

Zaprezentowane w galerii Książnicy Cieszyńskiej eksponaty, ukazujące zwierzęta pod kątem ich wpływu na człowieka, a przez niego na transformację otaczającego świata  zaskoczyć mogą, nawet wytrawnych koneserów, różnorodnym opracowaniem tematu oraz bogactwem rycin. Założeniem koncepcyjnym ekspozycji było podzielenie wyselekcjonowanego materiału na sferę symboliczno-ideową oraz praktyczną. Pierwszą zainicjował powrót do początków, czyli do biblijnego stworzenia świata, w tym oczywiście zwierząt, poprzez Arkę Noego, na której człowiek wraz z zwierzętami przetrwał potop, do przez przeniesienie ich na nieboskłon w postaci gwiazdozbiorów oraz na karty książek w formie emblematów, herbów czy kartuszy w kartografii.

W drugiej części znalazło się doskonałe, bogato ilustrowane, w tym kopiami Albrechta Dürera, dzieło „Historiae animalium” Conrada Gesnera, stanowiące do czasów Linneusza i Buffona podstawowe źródło na temat świata zwierząt. Nie zabrakło też książek autorstwa tych ostatnich, jak i XVIII-wiecznych edycji dzieł George’a Edwardsa, Augusta Johanna Rösela von Rosenhof oraz Marcusa Eliesera Blocha, z których każde zawiera kolorowe ilustracje owadów, ptaków i ryb. Wśród publikacji XIX-wiecznych uwagę przyciągają dzieła tak fundamentalne, jak polskie wydanie przełomowej pracy Charlesa Darwina “O powstawaniu gatunków” czy też wielotomowa “Zoologia czyli zwierzętopismo ogólne podług naynowszego systemu ułożone” autorstwa Feliksa Jarockiego oraz szereg specjalistycznych publikacji pochodzących z tego samego okresu, poświęconych praktycznym zagadnieniom hodowli zwierząt. Ciekawie prezentują się w tym nurcie książeczki Władysława Szybińskiego, jak np. „Choroby nierogacizny” czy „Pomoc przy porodzie i choroby porodowe u krów.”

Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rezerwacji, ponieważ – z uwagi na ograniczenia sanitarne – liczba uczestników jest limitowana (nie może przekroczyć 15).