Wakacyjne przygody wśród starych książek

W czasie zbliżających się letnich wakacji Książnica Cieszyńska zaprasza wszystkich zainteresowanych, szczególnie zaś dzieci szkół podstawowych, do udziału w zajęciach i warsztatach poświęconych dziejom książki. Zajęcia, ilustrowane mini pokazami interesujących rękopisów i druków, wzbogacone multimedialnymi prezentacjami odbywać się będą w każdy poniedziałek (za wyjątkiem zajęć 24.08.2021, które odbędą się we wtorek), poczynając od 28 czerwca aż do 24 sierpnia 2021 r. w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie.

 

 

Spotkania dla zorganizowanych grup będą się odbywać w godz. 10.00-11.00, a dla uczestników indywidualnych w godz. 11.30-12.30. Jednorazowo w spotkaniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób (za wyłączeniem warsztatów: Rekonstrukcje czyli krok po kroku…; Pudełko na skarby z wakacji, Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków , w przypadku których dopuszczalna frekwencja nie może przekroczyć 10 osób). W przypadku zwiększonego zainteresowania określonymi zajęciami, możliwe jest ich powtórzenie w innym terminie po indywidualnym uzgodnieniu go z prowadzącym bibliotekarzem lub konserwatorem. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze anonsowanie terminu udziału w zajęciach pod nr. tel. +33 851 38 43 (w godz. 10.00-15.00) lub bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia pod wskazanymi przy każdym spotkaniu numerami telefonów.

Udział w pokazach i warsztatach jest bezpłatny (z wyłączeniem warsztatów:  Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków, w przypadku których  koszt udziału wynosi 20 zł od osoby).

*

Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących w Książnicy Cieszyńskiej procedur bezpieczeństwa sanitarnego, a mianowicie:

ZARZĄDZENIE  NR  08/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

oraz

ZARZĄDZENIE NR 09/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 podczas zajęć dla dzieci w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie

W szczególności należy pamiętać o wypełnieniu, podpisaniu i dostarczeniu do Książnicy Cieszyńskiej oświadczeń, zgodnych z formularzami przeznaczonymi dla opiekunów grup oraz opiekunów indywidualnych uczestników zajęć, o których to oświadczeniach mowa w ww. Zarządzeniu Nr 09/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zapoznanie się z treścią powyższych Zarządzeń oraz ściśle stosowanie się do zawartych w nich uregulowań warunkuje możliwość skorzystania z oferty Książnicy Cieszyńskiej

 

PROGRAM ZAJĘĆ

28 CZERWCA 2021

Godz. 10.00
Zajęcia grupowe

*

Godz. 11.30
Zajęcia indywidualne

Książka w starożytności. Od kamienia i tabliczki drewnianej do tabliczki glinianej

Jakich materiałów pisarskich używali starożytni Rzymianie i Grecy czy mieszkańcy Mezopotamii? W jaki sposób wpływały one na rodzaj pisma i formy książki, którymi się posługiwali? Co to jest ostrakon i co łączy woskowe tabliczki z dzisiejszą książką, tabletem czy laptopem? Odpowiedź na te i inne pytania związane z historią książki w starożytności będzie można uzyskać w trakcie warsztatów, składających się z krótkiej prezentacji multimedialnej oraz z części praktycznej, podczas której każdy uczestnik będzie miał okazję podjąć próbę pisania hieroglifami lub alfabetem łacińskim na woskowej tabliczce, a następnie samodzielnie wykonać glinianą tabliczkę i zapisać ją pismem klinowym. Na zakończenie lekcji będzie możliwość odczytania wyrazów zaszyfrowanych hieroglifami lub pismem klinowym.

(prowadzenie Jolanta Sztuchlik, tel. +33 851 38 44, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 15 osób)

05 LIPCA 2021

Godz. 10.00
Zajęcia grupowe

*

Godz. 11.30
Zajęcia indywidualne

 

Imponująca biblioteka epoki oświecenia – dzieło życia ks. Leopolda Jana Szersznika

Kim był założyciel najstarszej biblioteki publicznej w Cieszynie? Jakie były koleje życia tego wybitnego uczonego i bibliofila doby oświecenia? Skąd brała się jego miłość do książek i kolekcjonerska pasja, która zaowocowała skompletowaniem bezcennego księgozbioru stanowiącego po dziś dzień perłę wśród ocalałych XVIII-wiecznych bibliotek na świecie, a także najbardziej unikatowy z księgozbiorów historycznych Książnicy Cieszyńskiej? W trakcie prelekcji przybliżona zostanie zarówno biografia najwybitniejszego cieszyńskiego naukowca oraz pionierskiego fundatora jednej z najstarszych bibliotek publicznych w Europie, jak również omówiony zostanie jego światopogląd odzwierciedlony na kartach publikacji naukowych i zachowanych dokumentów. Podczas zajęć przedstawiona zostanie również charakterystyka księgozbioru zgromadzonego przez L. J. Szersznika wraz z prezentacją najcenniejszych cymeliów pochodzących z jego biblioteki.

(prowadzenie Artur Lewandowski, tel. +33 851 38 42; wykład + zwiedzanie biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika + prezentacja multimedialna, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 15 osób)

 

12 LIPCA 2021

Godz. 10.00
Zajęcia grupowe

*

Godz. 11.30
Zajęcia indywidualne

 

Abecadło z pieca spadło, czyli pierwsze elementarze do nauki czytania i pisania na Śląsku Cieszyńskim.

Kiedy pojawiły się pierwsze elementarze, jak wyglądały, kto był ich autorem, jak brzmiały pierwsze dziecięce czytanki i czego dotyczyła ich treść? Podczas warsztatów podzielonych na część praktyczną oraz teoretyczną, poznamy odpowiedź na postawione powyżej pytania oraz krótko prześledzimy dzieje szkoły na Śląsku Cieszyńskim. Podczas części praktycznej, uczestnicy warsztatów będą mieli okazję sięgnąć do tekstów najstarszych cieszyńskich czytanek i zmierzyć się z ich treścią a także podjąć próbę samodzielnego wykaligrafowania literek dawną, polską kursywą

(prowadzenie Agnieszka Laskowska, tel. +33 851 38 49; wykład + prezentacja multimedialna + część warsztatowa, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 15 osób)

 

19 LIPCA 2021

Godz. 10.00
Zajęcia grupowe

*

Godz. 11.30
Zajęcia indywidualne

 

Rekonstrukcje czyli krok po kroku…

Warsztaty rekonstrukcyjne poświęcone trudnej sztuce odtwarzania utraconych części dzieła. Przy pomocy pędzelków retuszerskich lub kredek i ołówków uczestnicy spróbują wiernie odwzorować brakujące elementy ilustracji ze starych ksiąg. Do dyspozycji udostępniony zostanie profesjonalny stół podświetlany, szkła powiększające i specjalna lampa do prac wymagających szczególnej uwagi. Gotowe dzieła będzie można oprawić w tekturowe ramki by można je było zawiesić w swoim pokoju. W czasie prac konserwatorzy wprowadzą uczestników w techniczne aspekty pracy, komentarz wzbogacony zostanie materiałami ilustracyjnymi. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla starszej młodzieży jak i dla dzieci

(prowadzenie Łucja Brzeżycka, Anna Fedrizzi-Szostok, tel. +33 851 38 47, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 10 osób)

 

26 LIPCA 2021

Godz. 10.00
Zajęcia grupowe

*

Godz. 11.30
Zajęcia indywidualne

 

Palcem po mapie – ciekawostki dawnej i współczesnej kartografii – odkrywanie białych plam na dawnych mapach

W ramach zajęć prowadzonych w oparciu materiały odwołujące się do zbiorów Książnicy Cieszyńskiej uczestnicy zajęć dowiedzą się:  w jaki sposób powstawały mapy, do czego właściwie służyły mapy, czego można dowiedzieć się z mapy, w jaki sposób czytać mapę, czym były przysłowiowe białe plamy, oraz jak stworzyć własną mapę. Zajęcia na reprodukcjach, puzzle…, gra „państwa miasta”. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 do 12 lat.

(prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. +33 851 38 42, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 15 osób)

 

02 SIERPNIA 2021

Godz. 10.00
Zajęcia grupowe

*

Godz. 11.30
Zajęcia indywidualne

 

Fantastyczne zwierzęta i nie tylko w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Uczestnicy przy pomocy farb, kredek lub papieru kolorowego spróbują w sposób twórczy wypełnić kolorem kopie ilustracji ze starych ksiąg. Gotowe prace będzie można przeznaczyć jako ciekawy prezent dla kogoś z rodziny. Nie zabraknie też części teoretycznej  w formie prezentacji multimedialnej poświęconej egzemplarzom książek, z których pochodzą ilustracje.

(prowadzenie Aleksandra Golik-Prus, tel. + 33 851 38 43, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 15 osób)

 

09 SIERPNIA 2021

Godz. 10.00
Zajęcia grupowe

*

Godz. 11.30
Zajęcia indywidualne

 

Pudełko na skarby z wakacji

Uczestnicy wykonują pudełka z przygotowanych półproduktów, okleją ozdobnym papierem, wycinanką, koralikami itp. W zajęciach wykorzystuje się tradycyjne i nowoczesne metody i narzędzia introligatorskie. W czasie prac konserwatorzy wprowadzą uczestników w techniczne aspekty pracy, komentarz wzbogacony zostanie materiałami ilustracyjnymi. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla starszej młodzieży jak i dla dzieci.

(prowadzenie Anna Fedrizzi-Szostok, Łucja Brzeżycka, Dorota Majowska; tel. +33 851 38 47, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 10 osób)

 

16 SIERPNIA 2021

Godz. 10.00
Zajęcia grupowe

*

Godz. 11.30
Zajęcia indywidualne

 

Znam moje miasto – herb Cieszyna

W ramach zajęć prowadzonych w oparciu materiały odwołujące się do zbiorów Książnicy Cieszyńskiej uczestnicy zajęć dowiedzą się:  czym jest herb, jak był zbudowany, jaką historię opowiada herb Cieszyna. W ramach zajęć uczestnicy wykonają reprodukcję historycznego  herbu Cieszyna z herbarza „Scuta nobilium Ducatus Teschinensis” lub własną propozycję herbu miasta (farby, kredki, plastelina, szablony). Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 do 12 lat.

(prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. +33 851 38 42, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 15 osób)

 

24 SIERPNIA 2021

Godz. 10.00
Zajęcia grupowe

*

Godz. 11.30
Zajęcia indywidualne

 

Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków

Malowanie na wodzie – warsztaty wykonywania barwnych wzorów marmurkowych na papierze. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży  od 7 do 18 lat. Papier marmurkowy wykorzystywany jest w introligatorstwie od wieków, swój rozkwit przeżywał w Europie w XIX i na początku XX wieku.

Uczestnicy warsztatów samodzielnie skomponują wzór używając farb akrylowych i przeniosą go na papierowe podłoże. Kilka słów o historycznych aspektach marblingu oraz obszerne wyjaśnienia dotyczące samego ich wykonania przedstawi autorka warsztatów, pani Dorota Majowska.

(prowadzenie Dorota Majowska tel +33 851 38 47, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 10 osób)