Ostatnie tygodnie II wojny światowej na Śląsku Cieszyńskim

W piątek 19 listopada 2021 r. o godz. 17.00 Książnica Cieszyńska zaprasza na spotkanie z historykami Wojciechem Kiełkowskim i Grzegorzem Kaszturą. Rozmowę poświęconą ostatnim tygodniom II wojny światowej na Śląsku Cieszyńskim poprowadzi Witold Kożdoń.

 

 

Wojciech Kiełkowski i Grzegorz Kasztura są autorami dwóch książek traktujących o ostatnich tygodniach II wojny światowej na Śląsku Cieszyńskim. Pierwsza z nich,  „Batalia o Śląsk Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 roku” została wydana w 2014 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Publikacja stanowiła pierwsze po roku 1989 monograficzne opracowanie wydarzeń ostatniego roku wojny na Śląsku Cieszyńskim, a powstała na podstawie w większości wcześniej niepublikowanych dokumentów pochodzących z archiwów wojskowych Rosji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, a także monografii jednostek walczących na Śląsku Cieszyńskim, opracowań historyków wojskowości zajmujących się frontem wschodnim oraz relacji i wspomnień uczestników dramatycznych wydarzeń roku 1945 w naszym regionie.

Poszerzoną wersję „Batalii o Śląsk Cieszyński” stanowiła monografia zatytułowana „Bitwa o Śląsk Cieszyński 1945”, wydana w 2019 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku. Ta praca Wojciecha Kiełkowskiego i Grzegorza Kasztury, a także Piotra Sadowskiego, nie ogranicza się jedynie do opisu ostatnich tygodni II wojny światowej na Śląsku Cieszyńskim, ale przybliża rzeczywistość okupacyjną od roku 1939. Autorzy objaśniają przygotowania do bitwy o Śląsk Cieszyński, analizują niemieckie plany ewakuacji ludności cywilnej, przede wszystkim jednak relacjonują przebieg walk w rejonie Bielska, Jasienicy i Strumienia w ramach operacji zachodniokarpackiej oraz natarcie Armii Czerwonej w kierunku Morawskiej Ostrawy, Frysztatu i Cieszyna w ramach operacji ostrawskiej. Piszą o trwającym do końca niemieckim terrorze, nie pomijają jednak rabunków i gwałtów, jakich dopuszczali się na ludności cywilnej żołnierze Armii Czerwonej.

Spotkanie z Wojciechem Kiełkowskim i Grzegorzem Kaszturą odbędzie się w piątek, 19 listopada 2021 r., o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej. Wstęp wolny.

 

 
Wojciech Kiełkowski – mieszkaniec Chybia, historyk, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor kilkudziesięciu artykułów popularyzatorskich i popularnonaukowych oraz kilkunastu opracowań, m.in. wydanej w 2009 r. obszernej monografii „Chybie – dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności”, „Dzieje Zaborza” (2015 r.), czy „Strumień w latach 1918-1945” (2018 r.). Wiceprezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz członek Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Strumieniu.

Grzegorz Kasztura – mieszkaniec Cieszyna, absolwent Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor książki „Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1912-1939” (wydanie I w 2012 r. w Cieszynie, wydanie II uzupełnione w 2014 r. w Warszawie). Członek Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie oraz Sekcji Miłośników Militariów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.