Podsumowanie dwóch etapów projektu „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – opracowanie, konserwacja, digitalizacja i udostępnienie”

Książnica Cieszyńska zaprasza do udziału w grudniowej prelekcji z cyklu „Cymelia i osobliwości” podsumowującej realizację dwóch etapów projektu digitalizacyjnego, finansowanego w latach 2021-2022 przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pt. „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – opracowanie, konserwacja, digitalizacja i udostępnianie”. Wykład, który odbędzie się w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej dnia 09.12.2022 o godz. 17.00, poprowadzą: Jolanta Sztuchlik, Łucja Brzeżycka oraz Agnieszka Laskowska.

 

 

W Książnicy Cieszyńskiej zakończyła się właśnie realizacja drugiego etapu projektu digitalizacyjnego pt. „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – opracowanie, konserwacja, digitalizacja i udostępnianie”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (więcej na ten temat TUTAJ), stanowiącego naturalną kontynuację realizowanego od 2003 r. programu digitalizacji zbiorów, w ramach którego ucyfrowieniu poddano piśmiennictwo o charakterze regionalnym. Przedmiotem obecnego projektu był zbiór archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, organizacji działającej w latach 1901 – 1939, która zajmowała się gromadzeniem wszelkiego rodzaju zabytków kultury materialnej i duchowej Śląska Cieszyńskiego. Większość materiałów zgromadzonych przez Towarzystwo merytorycznie oraz proweniencyjnie związana jest ze Śląskiem Cieszyńskim. Dotychczas, ta jedna z ważniejszych baz źródłowych do badań nad historią i kulturą regionu, z powodu archaicznego aparatu wyszukiwawczego, pozostawała jednak na marginesie kwerend wykonywanych przez historyków i bibliologów. Celem nadrzędnym realizowanego projektu było zatem wyposażenie kolekcji w odpowiadający współczesnym wymogom aparat wyszukiwawczy, w dalszej kolejności zaś, digitalizacja materiałów oraz ich udostępnienie w profilu Książnicy Cieszyńskiej na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Łącznie w ramach dwóch etapów projektu opracowano, zabezpieczono pod względem konserwatorskim oraz zdigitalizowano 4 584 jednostki archiwalnych, dla których wykonano 38 281 plików cyfrowych, co stanowi 46 proc. całej kolekcji APTL. Ucyfrowione dotychczas kopie materiałów APTL dostępne są pod linkiem – https://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription/512. Kontynuacja prac nad pozostałą częścią zbioru planowana jest na rok 2023 r.

Podczas piątkowej prelekcji dokonane zostanie podsumowanie dwóch etapów projektu digitalizacyjnego zrealizowanego na przestrzeni lat 2021 – 2022. Wykład, podzielony na trzy części, będzie odpowiadał głównym założeniom projektu. Część pierwsza zostanie poświęcona charakterystyce zawartości kolekcji APTL oraz jej wartości źródłowej, część druga będzie koncentrować się wokół spraw związanych z opracowaniem oraz zabezpieczeniem materiałów archiwalnych APTL. W ramach trzeciej części omówiony zostanie proces digitalizacji kolekcji. Prelekcji towarzyszyć będzie prezentacja ulotki promującej zbiór APTL.