„Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938”

Książnica Cieszyńska zaprasza na promocję książki dr. Grzegorza Gąsiora „Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938”, która odbędzie się w sali konferencyjnej Książnicy przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie we wtorek, 19 października 2021 r., o godz. 16.30. Spotkanie poprowadzi Witold Kożdoń.

Dr Grzegorz Gąsior jest historykiem, absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, adiunktem w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowiec pochodzący z Karwiny specjalizuje się m.in. w badaniu stosunków polsko-czeskich w XX wieku i w tym roku został nominowany do nagrody w plebiscycie Kongresu Polaków w Republice Czeskiej „Tacy Jesteśmy”.

Po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 r. Czechosłowacja uzyskała kopalnie węgla kamiennego, przemysł hutniczy oraz linię kolejową łączącą ziemie czeskie ze Słowacją. Integracja obszaru zamieszkiwanego w znacznej części przez Polaków i Niemców była poważnym wyzwaniem dla nowego państwa. Mimo iż czechosłowackie ustawodawstwo zapewniało mniejszościom narodowym szerokie prawa, administracja państwowa dążyła do umocnienia pozycji przedstawicieli narodu czeskiego kosztem mniejszości. Temat ten nie jest nowy, a książka dr. Grzegorza Gąsiora nie jest pierwszą, która porusza tę problematykę. Wykorzystane w niej materiały w dużej mierze nie były jednak do tej pory znane.

O to, czy państwo czechosłowackie prowadziło politykę dyskryminującą mniejszości narodowe na Śląsku Cieszyńskim, od dawna toczy się spór. Część autorów, przeważnie polskich, wskazuje na istnienie takiej polityki. Inni badacze, głównie czescy, wątpią, czy w ogóle istniało coś takiego jak polityka narodowościowa państwa czechosłowackiego. Tymczasem – jak zauważa dr Grzegorz Gąsior – znaczna część materiałów archiwalnych stanowiących spuściznę czechosłowackich urzędów państwowych pozostawała dotychczas nieprzebadana.

Książka dr. Grzegorza Gąsiora jest efektem jego wieloletnich kwerend archiwalnych i opiera się przede wszystkim na dokumentach dotychczas niewykorzystywanych przez badaczy. Potwierdzają one istnienie polityki narodowościowej państwa czechosłowackiego wobec Śląska Cieszyńskiego, mającej na celu osłabienie mniejszości narodowych i wzmocnienie narodowości czeskiej. Kwestia, w jakim zakresie była ona realizowana i czym właściwie była owa polityka narodowościowa, jest właśnie jej tematem.

Spotkanie z autorem książki „Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938” odbędzie się w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej 19 października 2021 r. o godz. 16.30. W trakcie wydarzenia będzie można kupić prezentowane wydawnictwo.

Z uwagi na ograniczenia sanitarne liczba uczestników promocji nie może przekroczyć 15. Limit ten nie obejmuje organizatorów oraz osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19.