Promocja nowego tomu serii “Bibliotheca Tessinensis”

W piątek 3 lutego 2017 r. w Sali konferencyjnej siedziby Kongresu Polaków w Republice Czeskiej w Czeskim Cieszynie przy ul. Komeńskiego 4 odbędzie się prezentacja edycji protokołów posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego z lat 1918-1920.  Publikacja ukazała się się staraniem Książnicy Cieszyńskiej w listopadzie 2016 r., jako kolejny tom serii „Biblioteka Tessinensis”. Obejmuje dwa pokaźnych rozmiarów woluminy, w których prócz protokołów szczegółowo dokumentujących przebieg plenarnych obrad Rady zamieszczono także omawiane w ich trakcie dokumenty. W spotkaniu, podczas którego zaprezentowana zostanie edycja, udział wezmą jej autorzy oraz współtwórcy serii „Bibliotheca Tessinensis”. Omówienie nowej publikacji znaleźć można w serwisie Książnicy Cieszyńskiej pod adresem: https://kc-cieszyn.pl/edycja-protokolow-posiedzen-plenarnych-rady-narodowej-ksiestwa-cieszynskiego-juz-do-nabycia/