“W dowód najgłębszej czci”. Najcenniejsze dedykacje w księgozbiorze Józefa Ignacego Kraszewskiego

W piątek 30 września o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się XXV już spotkanie w ramach cyklu “Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Zostanie ono poświęcone Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, jego bibliotece, a przede wszystkim unikatowemu zbiorowi dedykacji, jaki udało się zgromadzić autorowi “Starej baśni”. Spotkanie zatytułowano “W dowód najgłębszej czci. Najcenniejsze dedykacje w księgozbiorze Józefa Ignacego Kraszewskiego”. Głos na ten temat zabierze Wojciech Święs.

Prelegent będzie próbował przekonać zainteresowanych, że nieco zapomniany dziś Kraszewski był jednym z najważniejszych polskich intelektualistów XIX w., którego rola wybiegała daleko poza obszar literatury. Kilka słów zostanie poświęconych bibliotece pisarza, jej zawartości oraz jej drodze do Cieszyna. Część wprowadzającą zamknie krótkie omówienie historii oraz teorii dedykacji, po czym zostaną zaprezentowane konkretne przykłady z księgozbioru “Napoleona literatury”, jak nazywano Kraszewskiego z uwagi na jego ogromny dorobek literacki. Tu jest z czego wybierać – w swojej kolekcji książek miał Kraszewski ok. 800 dedykacji. Były to nie tylko wpisy od przyjaciół, ale również od wydawców, księgarzy, uczonych, tłumaczy czy w końcu innych autorów, także zupełnie początkujących, którzy przesyłali swoje premierowe dzieła Mistrzowi do oceny. W ten sposób powstała jedyna w swoim rodzaju kolekcja zapisków proweniencyjnych, stanowiąca swoiste zwierciadło ówczesnej polskiej warstwy inteligenckiej oraz ukazująca miejsce Kraszewskiego w panteonie rodzimych literatów. Poza wartością merytoryczną, wiele dedykacji zawiera w sobie duży ładunek emocjonalny. Są wyrazem czci i uwielbienia dla pisarskiej sławy. Sporo może się podobać ze względu na estetykę wykonania. Na spotkaniu zostanie zaprezentowane kilkadziesiąt rękopiśmiennych dedykacji, m.in. pióra Marii Konopnickiej, Władysława Syrokomli, Władysława Mickiewicza, Wincentego Pola, Józefa Łepkowskiego, Adama Asnyka, Kornela Ujejskiego, Teofila Lenartowicza czy gen. Henryka Dembińskiego.