“Czytómy po naszymu” po raz drugi

W bieżącym roku w Cieszynie odbywać się będzie XV już edycja „Skarbów z cieszyńskiej trówły”, imprezy przybliżającej bogactwo ludowych tradycji Śląska Cieszyńskiego. Podobnie jak miało to miejsce przed dwoma laty, gwoździem programu tegorocznych imprez organizowanych w ramach “Skarbów” przez Książnicę Cieszyńską będzie Cieszyński Maraton Czytania Tekstów Gwarowych, odbywający się pod hasłem „Czytómy po naszymu”. Wśród innych atrakcji przygotowanych przez Książnicę znajdą się ponadto warsztaty wykonywania papierów marmurkowych dla dzieci i dorosłych domowej biblioteczki, a także cieszące się dużą popularnością wśród najmłodszych – warsztaty czerpania papieru.

Druga edycja Cieszyńskiego Maratonu Czytania Tekstów Gwarowych zorganizowana zostanie w niedzielę 20 września 2015 r. w Książnicy Cieszyńskiej. Tematycznym motywem przewodnim maratonu będzie „Żywobyci od kolybki po trówłe”, obejmujące trzy główne etapy ludzkiego życia: młodość, dorosłość i starość, będące wdzięcznym tematem zarówno w dawnej, jak i współczesnej twórczości wielu cieszyńskich autorów. Teksty gwarowe odczytać będą mogli wszyscy zainteresowani miłośnicy regionu. W maratonie wystąpią ponadto zaproszeni goście: znani Cieszyniacy, politycy, liderzy społeczności polskiej na Zaolziu, działacze społeczni i kulturalni oraz artyści. Główny punkt programu – czytanie cieszyńskiej literatury gwarowej poprzedzony zostanie występami dzieci i młodzieży, laureatów konkursu recytatorskiego „Po naszymu po obu stronach Olzy”, zaś w przerwach pomiędzy trzema blokami maratonu swą twórczość gwarową zaprezentują Ewelina Szuścik z Zebrzydowic oraz Juliusz Wątroba z Rudzicy, którzy odczytają także fragmenty swoich najnowszych tomików poetyckich.

Wszyscy chętni do udziału w maratonie odczytać mogą wybrany przez siebie utwór gwarowy. Ważne, by wybrany tekst nawiązywał tematycznie do głównego motywu imprezy oraz by czas jego odczytania nie przekraczał 6 minut. Dla uczestników, którzy spełnią powyższe warunki przygotowano nagrody.

Zgłoszenia udziału w maratonie przyjmowane będą telefonicznie (+ 798 590 639), mailowo (grajewski@kc-cieszyn.pl) albo w dniu imprezy w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej (Cieszyn, ul. Mennicza 46), pod warunkiem, iż limit uczestników nie zostanie przekroczony.

Organizatorami II Cieszyńskiego Maratonu Czytania Tekstów Gwarowych są: Książnica Cieszyńska, Kongres Polaków w RC oraz Zarząd Główny i Sekcja Ludoznawcza Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC, a partnerami imprezy – Zamek Cieszyn, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Urząd Miasta Cieszyna, Starostwo Powiatowe w Cieszynie i Transgraniczne Centrum Wolontariatu.

 Ptrogram maratonu

10.00 Występy recytatorskie dzieci i młodzieży, laureatów XI edycji Konkursu Gwar Śląska
Cieszyńskiego „Po naszymu po obu stronach Olzy”
11.15-16.00 Otwarty maraton czytania tekstów gwarowych pod hasłem „Żywobyci od kolybki po trówłe”, w trzech odsłonach:
– „Jak jo chodził do szkoły…” (11:15-12:15)
– „Już se trzeja swoji ucho gryźć” (13:15-14:15)
– „Starzikowe spóminki” (15:00-16:00)
12.30 Spotkanie z twórczością Eweliny Szuścik
14.15 Spotkanie z twórczością Juliusza Wątroby
16.00 Zakończenie