Znany, nieznany czy zapomniany?

Książnica Cieszyńska zaprasza na prezentację zatytułowaną „Znany, nieznany czy zapomniany? Karol Kiebel Kobarski – Naczelnik cieszyńskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w świetle wspomnień własnych”, która odbędzie się w dniu 24 września o godz. 17.00 w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Spotkanie poświęcone zostanie omówieniu pamiętnika autorstwa Karola Kobarskiego, pt. „Mój życiorys i praca niepodległościowa od roku 1899 do 1914, dalsza praca na polu narodowym od 1914–1956. Wspomnienia z dawnych i obecnych lat”. Prezentację poprowadzi Agnieszka Laskowska.

 

 

Karol Kobarski był człowiekiem wszechstronnym, a jego barwnym i bogatym życiorysem można byłoby obdzielić niejednego człowieka. Drukarz, sportowiec, żołnierz, tancerz, działacz społeczno-kulturalny, naczelnik cieszyńskiego gniazda „Sokoła”. Dzisiaj powiedzielibyśmy o nim „człowiek orkiestra”. Celem prelekcji będzie przybliżenie sylwetki Karola Kobarskiego oraz jego wieloaspektowej działalności w sferze politycznej, społecznej oraz kulturalnej.

Wyjątkowym źródłem wiedzy o Naczelniku, szczególnie zaś o jego pracy w cieszyńskim gnieździe „Sokoła” jest znajdujący się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej – pamiętnik, spisany przezeń w 1945 r. Przez całe życie Karol Kobarski borykał się z poczuciem niedowartościowania. Spisując wspomnienia chciał usytuować swoje życie we właściwej perspektywie historycznej oraz przywrócić mu należne znaczenie. Dzięki pamiętnikowi, uczestnicy prelekcji będę mogli zobaczyć Karola Kobarskiego oraz świat w którym żył –  oczami autora. Prelekcji towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna, zawierająca bogaty materiał fotograficzny ilustrujący poszczególne etapy jego życia.

Z uwagi na ograniczenia sanitarne liczba uczestników prezentacji nie może przekroczyć 15. Limit ten nie obejmuje organizatorów oraz osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19.