Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej – pokaz VI.

Najstarsze cieszyńskie czasopisma

Szósty wykład z cyklu „Cymelia i osobliwości” odbędzie się w czwartek 12 marca 2015 r. o godz. 17.00, a poświęcony zostanie najstarszym czasopismom na Śląsku Cieszyńskim. Bibliofilską atrakcję wieczoru stanowić będzie prezentacja kompletnego rocznika „Tygodnika Cieszyńskiego” z 1848 r. i unikalnych druków ulotnych związanych z tym najstarszym lokalnym czasopismem, a także egzemplarzy stanowiącej jego kontynuację „Gwiazdki Cieszyńskiej” i konkurencyjnych „Nowin dla Ludu Wiejskiego”. Oprócz wielu ciekawostek z ich dziejów słuchacze dowiedzą się także m.in., dlaczego Paweł Stalmach nie został nauczycielem w… Serbii,  który polski arystokrata prenumerował kilkanaście egzemplarzy „Tygodnika Cieszyńskiego”,  kim byli Jura i Jonek i za co redaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej” dwukrotnie osadzany był w więzieniu. Przekonają się także, że wbrew powszechnej opinii „Schlesischer Anzeiger”„Silesia” nie były pierwszymi niemieckimi czasopismami wydanymi na Śląsku Cieszyńskim. Co oczywiste, w czasie wykładu nie zabraknie wzmianek o zażartych polemikach i konfliktach, jakie za pośrednictwem prasy rozpalały niegdyś cieszyńskie środowisko. Prelekcja zaprezentowana zostanie przez Małgorzatę Szelong.

“Tygodnik Cieszyński” – pierwsze lokalne czasopismo na Śląsku Cieszyńskim wydawane w latach 1848-1851
stanowi obecnie wielką rzadkość. Kompletny pierwszy rocznik pisma jest jednym z najcenniejszych eksponatów
w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej.

 

„Gwiazdka Cieszyńska” – kontynuatorka „Tygodnika Cieszyńskiego” odegrała pionierską rolę w dziele
odrodzenia narodowego Polaków na Śląsku Cieszyńskim. Wydawana od 1851 r. do 1939 r.,
zasłużyła sobie na miano jednego z najdłużej publikowanych czasopism w Polsce.