Czym są wżery atramentowe?

W pracowni Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów Książnicy Cieszyńskiej co roku poddaje się konserwacji setki kart rękopiśmiennych. I choć kondycja samego papieru często jest dobra, to duża część dokumentów ulega niszczeniu poprzez tak zwane „przemieszczanie się atramentu w papierze”. Litery wyglądają jakby delikatnie były rozmyte, przenikają na drugą stronę podłoża,...

Przypadkowe odkrycia

Do pracowni konserwatorskich trafiają tylko te najcenniejsze i mocno zniszczone obiekty biblioteczne, takie jak np.  Demosthenis Orationes Olynthiacae et Philippicae cvm qvibusdam alijs graecolatine: in usum studiosorum diligenter coniunctae, druk wydany w Bazylei w 1549 roku, zawierający tłumaczenia tekstów mówców starożytnych z greki na łacinę.  Jest jednym z trzech egzemplarzy...

Legenda aurea – jedno spośród Książnicowych cymeliów po konserwacji.

W 2016 roku, w Pracowni Konserwacji i Ochrony Zbiorów Książnicy Cieszyńskiej przeprowadzono konserwację Złotej legendy (Legenda aurea) Jakuba z Voragine wydanej w Norymberdze w 1478 roku. Księga ta jest dziełem niezwykle cennym, zarówno pod względem wydawniczym, ale również z uwagi na wysokiej jakości piękną, skórzaną oprawę zdobioną tłokami radełkowymi. Zły...

PKS „Polonia” Karwina – piłkarska duma Zaolzia

W okresie międzywojennym na terenie Zaolzia działało wiele klubów piłkarskich reprezentujących społeczności polską, czeską, niemiecką oraz żydowską. Do jednego z najlepszych należał polski klub PKS „Polonia” Karwina, założony w sierpniu 1919 r. jako sekcja Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (oficjalna data powstania klubu to 21 listopada 1920 r.). Jego początki były...

KS „Siła” Trzyniec i początki polskiego futbolu na Zaolziu

Najpopularniejszym sportem na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym była piłka nożna. Choć w futbol grano tu jeszcze przed I wojną światową, to sport ten był wtedy uprawiany przede wszystkim w większych miastach przez wąskie grupy dobrze sytuowanej młodzieży. Do spopularyzowania piłki nożnej przyczynili się żołnierze włoscy w czasie I wojny...

Węgiel karwiński i trzyniecka stal

Wśród wielu cyfrowych publikacji Książnicy Cieszyńskiej udostępnionych w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej znaleźć można interesujące wydawnictwo poświęcone fabrykom i zakładom przemysłowym na Zaolziu, pt. „Monografia Spółki Górniczo-Hutniczej Karwina-Trzyniec S.A.” - [B.m.], 1939: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/337098/edition/318489/content   „Spółka Górniczo-Hutnicza Karwina-Trzyniec S.A.” z siedzibą w Cieszynie została utworzona z kopalń i zakładów przemysłowych działających na...

„Kazania Piastowe” Jana Hempla – książka na ławie oskarżonych

“Niebezpieczne, niewygodne, nieprawomyślne: książki zakazane na przestrzeni dziejów” to wystawa, którą Książnica Cieszyńska zorganizowała na wiosnę 2019 roku. Na wystawie można było zobaczyć kilkadziesiąt „prohibitów”, czyli dzieł, które w różnych okresach historii były zakazane lub cenzurowane przez władze świeckie lub kościelne.   Jednym z ciekawszych „prohibitów” są wydane w 1911...

Franciszek Popiołek – ojciec polskiej historiografii na Śląsku Cieszyńskim

Franciszek Popiołek (1868–1960) należał do grona najwybitniejszych historyków działających na Śląsku Cieszyńskim w pierwszej połowie XX w. Pochodzący z Galicji uczony był zasłużonym polskim historykiem i bibliotekarzem, a także członkiem zarządu Czytelni Ludowej w Cieszynie (1900-1904), nauczycielem, dyrektorem Gimnazjum Polskiego (1919), dyrektorem Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie (1920-1932), aktywnym...

Naczelnik, republikanin, obrońca praw człowieka

Mija już ponad 200 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki – ikony walk o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych. Charyzmatycznego przywódcę powstania narodowego z 1794 r. stawiano od czasów zaborów za wzór patrioty i ojca ludu dla kolejnych pokoleń Polaków. W charakterystykach jego postaci podkreślano cechy godne prawdziwego bohatera narodowego: skromność,...

Gottlieb Biermann – klasyk cieszyńskiej historiografii

Do końca XIX wieku wydano drukiem wiele opracowań historycznych traktujących o Śląsku Cieszyńskim. Wśród nich za najważniejsze uchodzą prace naukowe Gottlieba Biermanna (1824-1901). Urodzony w Bratysławie uczony był wybitnym, niemieckim historykiem, nauczycielem i dyrektorem gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie (1856-1873), a od 1873 r. dyrektorem niemieckiego gimnazjum w Pradze, ponadto zaś...